Matkaopas

Ammatit Julkaistu

Matkaopas on matkailun ammattilainen, joka opastaa koti- ja ulkomaalaisia matkailijoita erilaisissa lomakohteissa ja retkillä. Matkaoppaat työskentelevät usein freelancereina. Työ vaatii asiakaspalvelutaitoja, matkakohteiden tuntemusta, selkeää suullista esiintymistä ja hyvää kielitaitoa.

Matkatoimistot sekä freelancerina ja itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Selaa avoimia työpaikkoja: Matkaopas

Matkaoppaan työ on itsenäistä ja vastuullista, ja se edellyttää hyviä asiakaspalvelu- ja organisointitaitoja. Opas tarvitsee hyvää kielitaitoa sekä eri kulttuurien tuntemusta ja ymmärtämistä. Hyvä yleissivistys ja tiedonhaun taidot ovat olennaiset ammatissa, sillä matkaoppaan on seurattava aktiivisesti kohteen tapahtumia, tunnettava kohteen historiaa, osattava suositella asiakkaille sopivia käyntikohteita ja paikallisia erikoisuuksia sekä vastattava matkailijoiden esittämiin kysymyksiin.

Esiintymistaito sekä selkeä suullinen ilmaisu ovat tärkeitä työn sujuvuuden kannalta. Eläytymiskyky sekä taito heittäytyä ja viihdyttää asiakkaita ovat eduksi. Lisäksi ammatissa tarvitaan täsmällisyyttä, kärsivällisyyttä, oma-aloitteellisuutta sekä kykyä selviytyä yllättävistä tilanteista. Hyvä opas on perusluonteeltaan kohtelias ja reipas.

Oppaan ammatissa on hallittava myös ensiapu sekä turvallisuuteen liittyvät käytännöt. Matkaopas tuntee kuluttajansuojaan ja matkanjärjestämiseen liittyvät keskeiset säädökset ja sopimukset sekä matkavakuutuksiin liittyvät ehdot ja käytännöt. Oppaan on huomioitava kaikessa toiminnassaan ammattietiikka sekä ympäristökysymykset. Ammatissa tarvitaan myös tietoteknisiä taitoja sekä myynnin ja markkinoinnin osaamista. Oman toiminnan arviointi ja palautteen hyödyntäminen on tärkeää ammatillisen kehittymisen vuoksi.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa matkailualan perustutkinnon (vastaanottovirkailija tai matkailupalvelujen tuottaja tai matka-asiantuntija). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös opastuspalvelujen ammattitutkinto (matkaopas), luontoalan ammattitutkinto (erä- ja luonto-opas) ja matkailupalvelujen ammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Matkailuoppaiden peruskursseja järjestetään myös matkailualan yritysten toimesta. Suomen opasliiton hyväksymän peruskurssin tai vastaavan koulutuksen suorittaneet voivat käyttää nimitystä auktorisoitu matkailuopas. Auktorisoidut oppaat ovat joko suorittaneet opastuspalvelujen ammattitutkinnon (tai aiemman matkaoppaan ammattitutkinnon) tai paikallisen opasyhdistyksen järjestämän ja Opasliiton hyväksymän matkailuoppaan koulutuksen. 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella matkailu- ja palveluliiketoimintaa ja suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon restonomi (AMK). Yliopistossa voi opiskella matkailututkimusta. Ylempi korkeakoulututkinto on yhteiskuntatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Yliopistoissa on tarjolla myös muita matkailualan opintokokonaisuuksia ja kursseja. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2554 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto