Matruusi-pursimies

Ammatit Julkaistu

Matruusi ja pursimies toimivat kansi- ja koneosaston yleistoimihenkilöinä eri alustyypeillä. Matruusin työtehtäviin kuuluu toimiminen tähystäjänä ja ruorimiehenä sekä erilaisia kunnossapito-, korjaus- ja puhdistustöitä. Pursimies toimii laivalla kansimiehistön työhön osallistuvana työnjohtajana tai kansikorjausmiehenä. Kansimiehistön tehtävissä tarvitaan ammattitaidon lisäksi kädentaitoja ja hyvää fyysistä kuntoa.

Matruusin ja pursimiehen tehtävissä tarvitaan ammattitaitoa ja ripeää työskentelyotetta sekä hyvää ruumiillista kuntoa, kestävyyttä ja kätevyyttä. Huoltotöissä tarvitaan teknistä osaamista. Kansimiehistön jäsenten on osattava toimia itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä muiden kanssa.

Työ aluksilla vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön, jonka kanssa on tultava toimeen sekä työssä että vapaa-aikana. Työajat asettavat omat ehtonsa perhe- ja muulle sosiaaliselle elämälle. Toisaalta pitkät vapaat antavat myös mahdollisuuden viettää pitkiä aikoja maissa. Ammatissa on sopeuduttava myös ajoittain keinuvaan työympäristöön.

Ammatissa tarvitaan virheetöntä näkö- ja kuuloaistia. Lääkärintarkastus perustuu asetukseen, joka edellyttää hyvää terveyttä, virheetöntä näköä ja kuuloa.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa merenkulkualan perustutkinnon (korjaaja).  

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Matruusin pätevyyskirja sekä myöhemmin pursimihen pätevyyskirja.

Merenkulun pätevyyskirjat (traficom.fi)

Mediaanipalkka

3415 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat