Meklari

Ammatit Julkaistu

Meklarit välittävät arvopapereiden osto- ja myyntitarjouksia pörssissä. Meklari voi hoitaa myös asiakassuhteita ja antaa sijoitusneuvoja. Muita työpaikkoja ovat pankit, pankkiiriliikkeet ja arvopaperiliikkeet. Ammatissa tarvitaan kansantaloustieteen sekä kaupan ja rahoitusmarkkinoiden tuntemusta. Tehtävien hoito edellyttää mm. pitkäjännitteisyyttä sekä hyvää stressin sietokykyä.

Pörssi. Pankit. Pankkiiriliikkeet. Arvopaperiliikkeet.

Selaa avoimia työpaikkoja: Meklari

Arvopapereiden välittäjältä edellytetään kansantaloustieteen, koti- ja ulkomaankaupan sekä rahoitus- ja valuuttamarkkinoiden tuntemusta. Työssä on jatkuvasti seurattava yritystoimintaan ja talouteen liittyviä uutisia. Tilanteet muuttuvat koko ajan. Meklarin on kyettävä ennakoimaan muutoksia ja niihin liittyviä seuraamuksia sekä osattava tehdä nopeita päätöksiä. Ammatissa tarvitaan kiinnostusta kaupankäyntiin.

Asiakassuhteiden hoito edellyttää sosiaalisia taitoja. Meklarin on tultava toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Meklarilta edellytetään luotettavuutta, sillä pörssivälittäjä on vaitiolovelvollinen asiakkaansa liikesalaisuuksista. Meklarin pitää pystyä keskittymään ja seuraamaan montaa asiaa samanaikaisesti useita tunteja peräkkäin. Pitkäjännitteisyys ja kärsivällisyys ovat tarpeen.

Meklarin on kyettävä tulkitsemaan analyyttisesti raportteja. Ammatissa toimiminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Työssä tarvitaan stressin ja paineen sietokykyä, sillä työ on ajoittain hyvin kiireistä ja työpäivät ovat pitkiä.

Yliopistojen kauppatieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tai kauppatieteiden maisterin tutkinnon. 

Yliopistojen yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla voi opiskella pääaineena kansantaloustiedettä. Tutkinto on valtiotieteiden kandidaatti tai maisteri. 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK). 

Toisella asteella voi suorittaa liiketoiminnan perustutkinnon (merkonomi). 

On mahdollista suorittaa myös sijoituspalvelututkinto (APV1) ja vaativimmissa tehtävissä toimimista varten on sijoitusneuvojan tutkinto (APV2). 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

5116 €/kk

Yksityinen sektori

5116 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä