Meteorologi

Ammatit Julkaistu

Meteorologi on ilmatieteen asiantuntija, jonka työtehtävät liittyvät sään ennustamiseen tai tieteelliseen tutkimukseen. Ammatissa tarvitaan tuntemusta ilmakehän fysikaalisista ilmiöistä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, yhteistyötaitoja ja kiinnostusta sääilmiöitä kohtaan.

Ilmatieteen laitos, Puolustusvoimat, Ilmailulaitos, tiehallinto, media, yliopistot, säähän erikoistuneet yritykset sekä voimalatoimintaan erikoistuneet yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Meteorologi

Meteorologi tarvitsee ilmakehän fysikaalisiten ilmiöiden tuntemusta, joka pohjautuu vahvaan luonnontieteiden hallintaan. Ammatti edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, mutta myös ryhmätyötaitoja tarvitaan. Meteorologin tehtäviin voi kuulua myös asiantuntijalausuntojen antaminen, joten hyvästä kirjallisesta ja suullisesta ilmaisutaidosta on etua.

Matemaattisten ja tietoteknisten apuvälineiden hallinnasta on hyötyä erityisesti tutkimustyössä ja tuotekehityksessä. Ala on hyvin kansainvälinen, joten kielitaidosta on apua, etenkin tutkimuksessa. Vieraista kielistä tarvitaan useimmiten englantia.

Päivystävältä meteorologilta edellytetään kykyä tehdä nopeita päätöksiä. Kiireen- ja stressinsietokyky ovat tärkeitä ominaisuuksia. Säätä ennustavan meteorologin työ on usein kolmivuorotyötä, joka edellyttää joustavuutta.

Meteorologiaa voi opiskella yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmassa. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kuukausipalkkaus on yleisin palkkaustapa.

Ammattialat

Haastattelut