Mikrobiologi

Ammatit Julkaistu

Mikrobiologi tutkii mikro-organismien rakennetta ja elintoimintoja sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia biotekniikassa. Mikrobiologeja työskentelee ympäristöntutkimuksessa, elintarvike- ja lääketeollisuudessa, sairaalalaboratorioissa sekä yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Luonnontieteiden tuntemuksen lisäksi tutkimustyössä tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja tarkkuutta.

Ympäristöhallinto. Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Keskussairaaloiden ja muiden vastaavien laboratoriot. Elintarviketeollisuus. Lääketeollisuus.

Selaa avoimia työpaikkoja: Mikrobiologi

Mikrobiologilta edellytetään tutkimustyössä biologisen asiantuntemuksen lisäksi luonnontieteellistä ajattelutapaa ja pitkäjännitteisyyttä. Ammatissa tarvitaan itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelytapaa. Työ vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta. Mikrobiologin työssä on kyettävä toimimaan myös työryhmän jäsenenä, joten sosiaaliset taidot ovat myös tarpeen.

Raportoinnissa tarvitaan hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Hyvä englannin kielen taito on tarpeen alan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtymiseksi sekä kansainvälisten suhteiden hoitamiseksi ja tulosten raportoimiseksi. Monitieteellisyys edesauttaa ymmärtämään ympäristöasioiden vaikutusta koko yhteiskuntaan.

Yliopistoissa voi opiskella bio- ja ympäristötieteitä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon filosofian maisteri. 

Mikrobiologiaa voi opiskella myös Helsingin yliopistossa Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Ylempi korkeakoulututkinto on joko elintarviketieteiden maisteri tai maatalous- ja metsätieteiden maisteri. 

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa voidaan suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinto, johon sisältyy sairaalamikrobiologin erikoistumiskoulutus. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sairaalamikrobiologilta vaaditaan sairaalamikrobiologin pätevyys. Sairaalamikrobiologi on nimikesuojattu ammattihenkilö.

Sairaalamikrobiologi nimikesuojaus (suomi.fi)

Mediaanipalkka

4108 €/kk

Yksityinen sektori

3920 €/kk

Julkinen sektori

4496 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto