Muurari

Ammatit Julkaistu

Muurarit tekevät rakennustyömailla perustusten, seinien ja pilareiden muurausta sekä rappaus- ja laatoitustöitä. Muurari voi olla erikoistunut esimerkiksi tekniseen muuraukseen tai tulisijojen muurauksiin. Muurarit työskentelevät rakennusliikkeiden palveluksessa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina. Ammatissa tarvitaan monipuolisia kädentaitoja, eri työtekniikoiden hallitsemista, suunnittelutaitoja ja huolellisuutta.

Rakennusliikkeet. Itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Selaa avoimia työpaikkoja: Muurari

Muurarin työ on vaativa käsityöammatti, jossa on hallittava eri tehtävissä tarvittavat työtekniikat. Ammatti edellyttää sekä monitaitoisuutta että erikoistunutta osaamista. Korjausrakentamisessa ja erityisesti entistämisessä on tunnettava vanhat rakenteet, rakentamistavat ja materiaalit mutta myös parhaat menetelmät uusien ja vanhojen rakennusosien liittämiseksi toisiinsa.

Muurarin ammatti edellyttää suunnittelu- ja organisointikykyä sekä huolellisuutta ja kärsivällisyyttä. Työssä tarvitaan sopeutumista erilaisiin työtilanteisiin ja vaihteleviin oloihin. Muurarin tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn mutta myös ryhmätyöhön.

Työturvallisuussäännösten tunteminen ja noudattaminen on tärkeää. Rakennuksilla tapaturmia aiheuttavat yleisimmin liukastuminen, takertuminen ja putoavat esineet.

Työtä tehdään joskus hankalissa ja väsyttävissä asennoissa. Työympäristössä voi esiintyä vetoa, melua, kylmyyttä, kuumuutta, pölyä ja kosteutta. Itsenäisenä yrittäjänä toimiva muurari tarvitsee yrittäjyyteen liittyvien asioiden tuntemusta.

Selkäongelmat ja allergia esimerkiksi sementti- tai kalkkipölylle saattavat olla este muurarina toimimiselle.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon (talonrakentaja tai kivirakentaja). 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös talonrakennusalan ammattitutkinto, rakennustuotealan ammattitutkinto, talonrakennusalan erikoisammattitutkinto ja rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3301 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat