Myyntipäällikkö

Ammatit Julkaistu

Myyntipäällikkö vastaa yrityksen myynnin suunnittelusta, toteutuksesta ja tuloksista. Hän toimii usein myös myyntitiimin esihenkilönä. Työssä tarvitaan myytävien tuotteiden ja liiketoiminnan tuntemusta. Ammatissa tarvitaan myyntihenkisyyttä, vuorovaikutustaitoja, asiakaspalvelutaitoja sekä kykyä taloudelliseen ajatteluun.

Myyntipäällikön ammatissa tarvitaan liiketoiminnan tuntemusta, johtamistaitoja sekä kykyä motivoida myynnin parissa työskenteleviä saavuttamaan yrityksen myyntitavoitteet. Myyntipäällikön on tunnettava myyntiprosessi ja -menetelmät sekä osattava arvioida, mitkä ovat tehokkaita myyntistrategioita. Ammatissa tarvitaan neuvottelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä.

Myyntipäällikön tulee osata rakentaa ja ylläpitää asiakassuhteita. Ammatissa tulee osata kuunnella asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Työssä tarvitaan hyviä viestintätaitoja, kuten hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Myyntityö edellyttää joustavuutta, mutta myös päättäväisyyttä sekä kykyä tehdä nopeita ja itsenäisiä päätöksiä.

Työssä on kyettävä analysoimaan tuloksia sekä tekemään itsenäisiä päätöksiä. Myyntipäälliköltä vaaditaan hyviä ajanhallinnan ja organisoinnin taitoja. Ammatissa on osattava käyttää erilaisia teknisiä työkaluja ja järjestelmiä, myyntianalytiikkaohjelmistoja ja viestintäalustoja.

Myyntipäällikön tulee ymmärtää myyntiin liittyvä lainsäädäntö ja toimia eettisesti kestävällä tavalla.

Myyntipäälliköillä on yleensä jokin kaupallisen alan koulutus. Heillä voi olla myös jokin yrityksen toimialaan liittyvä koulutus, kuten esimerkiksi lääkealalla terveydenhuoltoalan koulutus. Yliopistossa voi suorittaa kauppatieteellisellä koulutusalalla ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden maisteri ja kauppatieteiden kandidaatti. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4453 €/kk

Yksityinen sektori

4491 €/kk

Julkinen sektori

3736 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä