Nuorisosihteeri

Ammatit Julkaistu

Nuorisosihteeri koordinoi ja kehittää nuorisotoimintaa. Nuorisosihteereitä työskentelee valtion, kuntien, kirkon ja nuorisotoimintaa tekevien järjestöjen palveluksessa. Pienissä kunnissa työhön voi kuulua myös varsinaista nuorisonohjaustyötä.

Valtion, kunnat, kirkko, järjestöt.

Selaa avoimia työpaikkoja: Nuorisosihteeri

Nuorisosihteerin ammatilliset vaatimukset vaihtelevat työpaikan ja työtehtävien mukaan. Työ edellyttää laaja-alaista nuorisotyöhön liittyvää tietämystä. Nuorisosihteerin tulee tuntea alueellinen hallinto, järjestöt, julkisen sektorin palvelut ja nuorisopolitiikkaan vaikuttaminen.

Nuorisosihteerillä tulee olla suunnittelu-, organisointi- ja johtamistaitoja. Hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito ovat tärkeitä nuorisosihteerin työssä. Nuorisotyön parissa työskentelevältä vaaditaan innostuneisuutta ja oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostotyötaitoja.

Ammatti edellyttää jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä.

Ammattikorkeakouluissa voidaan suorittaa humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkinto on yhteisöpedagogi (AMK). Sosiaalialalla voidaan suorittaa tutkinto sosionomi (AMK) mm. nuorisotyöhön suuntautuen.

Yliopistoissa voi opiskella sosiaalitieteitä ja nuorisotyötä ja nuorisotutkimusta.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2529 €/kk

Yksityinen sektori

2691 €/kk

Julkinen sektori

2514 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat