Optikko

Ammatit Julkaistu

Optikko tekee näöntutkimuksia sekä kartoittaa ja sovittaa asiakkaalle sopivia silmä- ja piilolaseja sekä optisia apuvälineitä. Olennainen osa työtä on asiakkaan opastaminen silmälasien, piilolasien ja näönhuoltovälineiden käytössä. Työhön kuuluvat myös silmälasien huolto- ja korjaustyöt. Optikko toimii optisen alan liikkeessä työntekijänä tai yrittäjänä ja liikkeenharjoittajana. Ammatissa tarvitaan näönhuollon tuntemusta sekä laitteiden ja hallintaa, tuotteiden tuntemusta ja asiakaspalvelutaitoja.

Optikkoliike. Optisen alan palveluyksikkö. Terveydenhuollon ja työterveyshuollon yksiköt. Tutkimuslaitokset. Tukkuliikkeet.

Selaa avoimia työpaikkoja: Optikko

Optikon ammattitaitoon kuuluu vankka optiikan tuntemus sekä sen asiantunteva soveltaminen käytännön työhön. Silmälasien valmistamisessa, huoltamisessa ja korjaamisessa tarvitaan käytännön kädentaitoja yhdistettynä huolellisuuteen ja tarkkuuteen. Tekninen osaaminen ja optisten laitteiden käytön hallinta ovat olennainen osa optikon työtä.

Optiikka vaatii matemaattista ajattelua. Asiakaspalvelutyössä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Ulospäin suuntautuneisuus, kärsivällisyys ja ongelmanratkaisukyky ovat optikolle eduksi. Optikkoliikkeessä työskentely on ryhmätyötä, joten optikon on oltava yhteistyökykyinen.

Optikon tulee pystyä toimimaan itsenäisesti, kiireettömästi ja asiakastaan kuunnellen, kuitenkin ajankäyttöään tehokkaasti halliten. Optikon tulee pitää ammattitaitoaan yllä jatkuvan kouluttautumisen ja aktiivisen uuden tiedon omaksumisen avulla.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella optometriaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon optometristi (AMK). Optikko voi erikoistua suorittamalla piilolasien määräämiseen ja sovittamiseen oikeuttavan lisäkoulutuksen peruskoulutuksensa jälkeen. Toimiminen työterveyshuollon työnäkemisen asiantuntijana vaatii erillisen lisäkoulutuksen. Optikko voi määrätä ja sovittaa optisia erikoisapuvälineitä suoritettuaan tehtävien vaatiman lisäkoulutuksen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Optikko on laillistettu ammattihenkilö. Optikon ammatissa toimiminen edellyttää optikon tai optometristin tutkintoa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin.

Mediaanipalkka

3520 €/kk

Yksityinen sektori

3529 €/kk

Julkinen sektori

3110 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat