Osteopaatti

Ammatit Julkaistu

Osteopaatti tutkii ja hoitaa tuki- ja liikuntaelimistön vaurioita ja sairauksia. Osteopaatin antama hoito koostuu pehmytkudosten, nivelten ja hermoston käsittelytekniikoista. Osteopaatti toimii yleensä yrittäjänä. Ammatissa tarvitaan osteopatian tuntemuksen lisäksi kädentaitoa, hyvää fyysistä kuntoa ja vuorovaikutustaitoja.

Osteopaatin työ on itsenäistä ja vastuullista. Osteopaatin on osattava yhdistää teoreettinen tieto pitkälle kehitettyyn palpaatiotaitoon eli käsin tunnusteltavaan tutkimistaitoon. Työssä korostuvat ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky.

Vuorovaikutustaidot ovat välttämättömiä osteopaatille hoitotyössä sekä hänen toimiessaan yhteistoiminnassa muun terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Ennakkoluuloton ja avoin asenne kaikkia potilaita kohtaan on osteopaatin työssä tarpeellista. Osteopaatti tarvitsee myös hyvää fyysistä kuntoa.

Yksityisyrittäjänä tarvitaan valmiuksia yrittämiseen. Ammattitaidon säilyttämiseksi osteopaatin on jatkuvasti seurattava alan kehitystä lukemalla alan tieteellisiä julkaisuja sekä osallistumalla täydennyskoulutukseen.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon osteopaatti (AMK). Osteopatiakoulu Atlas ja Ortopedisen osteopatian koulutuskeskus ovat yksityisiä toimijoita, jotka tarjoavat koulutusta. Osteopatiakoulu Atlaksen ja Metropolian ammattikorkeakoulun koulutusohjelmat noudattavat osteopatian kansainvälistä kriteeristöä.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Osteopaatti on nimikesuojattu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hyväksytyn koulutuksen suorittaneille osteopaateille oikeuden käyttää nimikettä ja rekisteröi heidät.

Ammattipätevyydet (suomi.fi)

Mediaanipalkka

2807 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Tiina 6

Haastattelut