Painaja

Ammatit Julkaistu

Painajan työ on tuotteiden kuten sanoma- ja aikakauslehtien sekä kirjojen painamista erilaisin painoteknisin menetelmin. Työnkuvaan kuuluu myös laadunvalvontaa sekä koneiden säätö- ja huoltotehtäviä. Painajat työskentelevät kirjapainoissa ja painotaloissa. Ammatissa vaaditaan painotyön hallintaa sekä laatu- ja kustannustietoisuutta. Tehtävien hoito edellyttää mm. vastuullisuutta, huolellisuutta ja hyvää värinäköä.

Kirjapainot. Painotalot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Painaja

Painajan ammatissa on tunnettava painotuotteen valmistuksen työvaiheet ja menetelmät sekä käytettävät materiaalit ja erilaiset painotuotteet. Eri painatusmenetelmät on hallittava hyvin. Nykyään alan ammattilaisen on oltava moniosaaja, jonka on tarvittaessa kyettävä siirtymään tehtävistä toiseen.

Painajalta edellytetään järjestelmällisyyttä, huolellisuutta, tarkkaavaisuutta, pitkäjännitteisyyttä ja vastuuntuntoa. Yhteistyö- ja asiakaspalvelutaidot ovat myös tarpeen. Graafisen teollisuuden tuotantotehtävissä tarvitaan laatu- ja kustannustietoisuutta. Jatkokouluttautuminen on tärkeää, koska työmenetelmät ja laitteet kehittyvät edelleen.

Suurimpana haittana painajan ammatissa voidaan pitää alttiutta melulle. Painajalta edellytetään virheetöntä väriaistia, eli kykyä erotella eri värejä toisistaan.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon. Koulutuksessa voi suuntautua painoviestintään. Tutkintonimike on mediapalvelujen toteuttaja.  

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös media-alan ammattitutkinto ja media-alan erikoisammattitutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3450 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat