Paloesihenkilö

Ammatit Julkaistu

Paloesihenkilö johtaa paloaseman työvuoroa eli palomiesten ja ensihoitajien työtä. Paloesihenkilö on vastuussa onnettomuuksien ehkäisystä, pelastustoiminnan johtamisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Ammatissa vaaditaan johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää fyysistä kuntoa.

Paloesihenkilö toimii palomiesten ja ensihoitajien työnjohdollisena esihenkilönä työvuoron ajan. Paloesihenkilö joutuu tekemään sammutus- ja pelastustehtävien johtamiseen liittyvät päätökset nopean tilannearvion perusteella. Työ on vastuullista ja edellyttää vankkaa paloalan ammattitaitoa sekä kykyä ja halua kehittää itseään työssään.

Ammatissa vaaditaan sosiaalista luonnetta, loogista ajattelua ja organisointikykyä sekä ongelmanratkaisutaitoa. Menestyminen alipäällystötehtävissä edellyttää erinomaisia ryhmätyö- ja koulutustaitoja. Ryhmätyö on saatava toimimaan myös erittäin vaativissa olosuhteissa. Ammatissa tulee hallita myös tietotekniikan käyttö.

Paloesimiehen työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa ja psyykkistä soveltuvuutta alalle. Hyvä paineensietokyky on tarpeen.

Pelastusalan alipäällystötutkinnon (60 op) voi suorittaa Pelastusopiston alipäällystökurssilla. Kurssille pääsemiseksi vaaditaan pelastajan tutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Alipäällystötutkinto tai alipäällystön kelpoisuuden tuottanut aikaisempi tutkinto pelastusalan oppilaitoksessa.

Pelastusalan alipäällystön pätevyys (suomi.fi)

Mediaanipalkka

3723 €/kk

Yksityinen sektori

3710 €/kk

Julkinen sektori

3867 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat