Palopäällikkö

Ammatit Julkaistu

Palopäällikkö johtaa palo- ja pelastustointa. Hänen tehtävänsä on huolehtia pelastuslaitoksen toimintaedellytyksistä sekä suunnitella ja organisoida palo- ja pelastustoimea. Palopäällikkö toimii myös esihenkilönä. Ammatti edellyttää pelastustoimen tuntemuksen lisäksi johtamistaitoa, päätöksentekokykyä ja yhteistyötaitoja.

Palopäällikön ammatti edellyttää vahvaa palo- ja pelastustoimen tuntemusta, sillä palopäällikkö toimii vastuullisen johtotehtävän lisäksi paloturvallisuusasiantuntijana palonehkäisyyn liittyvissä asioissa. Lisäksi työhön sisältyy myös alueen väestönsuojelutoimenpiteiden suunnittelua ja johtoa. Ammatissa edellytetään suunnittelu-, organisointi- ja vuorovaikutustaitoja.

Hallinnollisten asioiden hoitaminen ja päätösten tekeminen edellyttävät myös lainsäädännön tuntemusta. Työssä joutuu myös soveltamaan käytäntöön erilaisia paloturvallisuuteen liittyviä säädöksiä, joten ammatissa tarvitaan hyvää asiantuntemusta säädöksistä sekä kykyä soveltaa niitä käytännössä.

Hyvät viestintätaidot, kuten suullinen ilmaisutaito ja esiintymiskyky ovat tarpeen tehtävässä. Palopäällikön työhön kuuluu myös yhteiskuntasuhteiden hoitoa, joka edellyttää hyviä yhteistyötaitoja. Palopäällikön tehtävien hoitaminen vaatii kykyä ja halua kehittää itseään jatkuvasti.

Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) opetus järjestetään Pelastusopistossa. Tutkinnonanto-oikeus on Poliisiammattikorkeakoululla. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Pelastusalan päällystötutkinto.

Mediaanipalkka

4744 €/kk

Yksityinen sektori

4743 €/kk

Julkinen sektori

4760 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat