Patologi, oikeuslääkäri

Ammatit Julkaistu

Patologi on erikoislääkäri, joka tutkii elävien potilaiden kudos- ja solunäytteitä sekä tekee lääketieteellisiä ruumiinavauksia kuolemansyyn selvittämiseksi. Oikeuslääkäri on oikeuslääketieteen erikoislääkäri, joka tekee oikeuslääketieteellisiä kuolemansyyn selvityksiä ja ruumiinavauksia poliisin pyynnöstä esimerkiksi silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai se epäillään aiheutuneen rikoksen tuloksena. Ammatissa vaaditaan myös tarkkuutta, huolellisuutta ja kykyä analyyttiseen ajattelua.

Ylipistolliset ja keskussairaalat sekä oikeuslääketieteen laitokset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Patologi, oikeuslääkäri

Patologin ja oikeuslääkärin on hallittava oman lääketieteellisen erikoisalansa asiantuntemus sekä siihen liittyvät menetelmät. Toimenkuvaan liittyvä lainsäädäntö on tunnettava hyvin. Patologilta vaaditaan myös tarkkuutta, huolellisuutta ja analyyttistä ajattelua, sillä heidän työnsä perustuu tarkkaan kudosten ja solujen analysointiin mikroskoopin avulla.

Hyvä visuaalinen hahmotuskyky ja kyky tulkita monimutkaista tietoa ovat tärkeitä ominaisuuksia patologille. Myös selkeä kirjallinen ja suullinen viestintätaito on olennainen. Ammatissa tarvitaan kykyä työskennellä itsenäisesti, mutta myös osana ryhmää.

Lääketiede kehittyy koko ajan, minkä vuoksi on seurattava alan kehitystä.

Yliopistoissa voi opiskella lääketiedettä ja suorittaa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon. Lääkäri voi suorittaa erikoislääkärikoulutuksen perustutkinnon jälkeen. Erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeminen edellyttää, että hakija on työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta. Erikoistumiskoulutus antaa lääkärille valmiudet toimia alansa erikoislääkärin tehtävissä. Koulutus sisältää käytännön työntekoa ja teoriaopintoja. Patologilta edellytetään patologiaan suuntautunutta erikoislääkärikoulutusta, oikeuslääkäriltä oikeuslääketieteeseen suuntautunutta erikoislääkärikoulutusta.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Lääkärin ammattia saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin lääketieteen lisensiaattitutkinnon suorittamisen jälkeen.

Erikoislääkärin tutkinnon suorittamisen jälkeen Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Lääkärin laillistaminen (tutkinto EU-/ETA-valtiosta) (suomi.fi)

Mediaanipalkka

7081 €/kk

Yksityinen sektori

4675 €/kk

Julkinen sektori

7286 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat