Perämies

Ammatit Julkaistu

Perämiehen tehtävänä on vastata aluksen turvallisesta kuljettamisesta omalla vahtivuorollaan, valvoa laivan lastausta ja purkua sekä huolehtia turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä aluksella. Toimenkuva sisältää usein suunnittelu-, varustehankinta- ja valmistelutyötä. Perämiehiä työskentelee matkustaja- ja rahtialuksilla sekä jäänmurtajilla ja hinaajilla. Merenkulun osaamisen lisäksi ammatti vaatii itsenäistä työotetta, huolellisuutta ja päätöksentekokykyä.

Varustamoiden matkustaja-aluksilla, rahtialuksilla, jäänmurtajilla ja hinaajilla.

Selaa avoimia työpaikkoja: Perämies

Perämiehen työssä tarvitaan merenkulun ja navigoinnin osaamista sekä alusten toiminnan ja tekniikan tuntemusta. Laivojen kunnossapidon ja huollon osaaminen on ammatissa tarpeen.

Ammatissa tarvitaan itsenäistä työotetta ja vastuullisuutta. Perämiehen on kyettävä tekemään itsenäisesti päätöksiä sekä oltava työssään huolellinen ja järjestelmällinen, jotta alusten kuljetus tapahtuu ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen raportoinnissa, radioliikenteessä ja integroitujen navigointijärjestelmien kanssa. Virallinen kieli radioliikenteessä on englanti, joten sen hyvä suullinen ja kirjallinen taito on tarpeen. Suomalaisessa merenkulussa myös ruotsin kielen asema on vahva. Muu kielitaito on hyödyksi. Hyvä fyysinen kunto on eduksi.

Työ vaatii sopeutumista pieneen yhteisöön. Työssä on sopeuduttava myös ajoittain keinuvaan työympäristöön. Hyvä näköaisti ja virheetön väriaisti ovat perämiehelle välttämättömiä, sillä hänen pitää kyetä näkemään virheettömästi majakoiden, muiden merimerkkien ja läheisyydessä liikkuvien alusten valotunnukset ja niiden värit.

Toisella asteella voi suorittaa merenkulkualan perustutkinnon, jossa voi suuntautua kansipäällystöön, jolloin tutkinto on vahtiperämies. Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa merenkulun ammattikorkeakoulututkinnon, merikapteeni (AMK). Tutkinto antaa pätevyyden toimia matkustaja- ja rahtialusten perämiehenä kansainvälisessä liikenteessä.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Merikapteenin, yliperämiehen tai vahtiperämiehen pätevyyskirja riippuen aluksen miehityksestä. Eriasteisiin pätevyyskirjoihin vaaditaan soveltuvien opintojen lisäksi riittävä määrä työkokemusta. Vahtiperämiehen pätevyyskirjan saatuaan henkilö voi toimia ulkomaanliikenteen kauppa-alusten vahtipäällikkönä sekä kotimaanliikenteen aluksissa päällikkönä.

Merikapteenikoulutus antaa kelpoisuuden työkokemuksen mukaan eriasteisiin perämiehen, yliperämiehen ja merikapteenin pätevyyskirjoihin laivoilla. Merikapteenin pätevyyskirjan saaneella on kelpoisuus toimia kauppa-aluksilla päällikön ja yliperämiehen tehtävissä.

Merenkulun pätevyyskirjat (traficom.fi)

Mediaanipalkka

4885 €/kk

Yksityinen sektori

4885 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat

Haastattelut