Piirtäjä

Ammatit Julkaistu

Piirtäjät työskentelevät monipuolisissa kuvallisen viestinnän tehtävissä median palveluksessa. Piirtäjät toimivat usein yrittäjinä tai freelanceina. Luova työ vaatii visuaalista silmää, kädentaitoja ja idearikkautta.

Piirtäjät toimivat usein itsenäisinä yrittäjinä, jolloin he ottavat vastaan toimeksiantoja mm. lehdiltä. Piirtäjiä työskentelee myös yritysten, esimerkiksi mainostoimistojen palveluksessa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Piirtäjä

Piirtäjiltä edellytetään ammatin teknisen hallinnan lisäksi luovuutta ja idearikkautta. Piirtäjän on pystyttävä työskentelemään itsenäisesti ja uskottava omiin kykyihinsä. Piirtäjältä vaaditaan kuvallista ja kerronnallista luovuutta, oman näkemyksen ja tyylin kehittämistä sekä tekemisen paloa, koska työ edellyttää pitkäjännitteisyyttä.

Piirtäjän työ vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä alan koti- ja ulkomaista kehitystä seuraamalla sekä täydennyskoulutuksen avulla. Etenkin yksityisyrittäjinä (ammatinharjoittajina) toimivien piirtäjien on saatava tilaaja vakuuttuneeksi oman työn tasokkuudesta. Tämä edellyttää markkinointitaitoja ja neuvottelutaitoja.

Taide-alalle pyrkivien piirtäjien keskuudessa vallitsee kova kilpailu. Tämä vaatii nuorelta piirtäjältä sitkeyttä sekä valmiutta toimia aktiivisesti oman uransa edistämiseksi. Myös kykyä kestää pettymyksiä ja vastoinkäymisiä tarvitaan.

Kuvataideakatemiassa voi suorittaa tutkinnon kuvataiteen kandidaatti tai maisteri. 

Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa ja Lapin yliopistossa voi suorittaa tutkinnon taiteen kandidaatti tai maisteri. 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnot kuvataiteilija (AMK) ja medianomi (AMK). 

Soveltuva koulutus on myös toisella asteella suoritettava media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3551 €/kk

Yksityinen sektori

3578 €/kk

Julkinen sektori

3381 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat