Pintakäsittelijä

Ammatit Julkaistu

Pintakäsittelijät työskentelevät pintakäsittelyn monipuolisissa tehtävissä metalli-, puu- ja rakennusteollisuudessa sekä maalaamoissa. Työpaikasta riippuen tehtäviin kuuluu maalaustöiden lisäksi esimerkiksi pinnoittamista laatoilla sekä kemiallisia ja sähkökemiallisia pintakäsittelyjä. Ammatissa tarvitaan pintakäsittelyn hallintaa sekä kädentaitoja, itsenäistä työskentelyotetta, huolellisuutta ja pitkäjännitteisyyttä.

Metalliteollisuus. Rakennustuoteteollisuus. Huonekaluteollisuus. Rakennusliikkeet. Maalausliikkeet. Automaalaamot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Pintakäsittelijä

Pintakäsittelyn ammateissa on hallittava pintakäsittelyn tekniikka, pinnoitteet, pinnoitettavat materiaalit ja työssä tarvittavat laitteet. Teollisissa pintakäsittelytöissä työ on yhä useammin automaattisten laitteistojen ohjausta ja valvontaa, mikä tapahtuu tietotekniikan avulla.

Työtehtävissä tarvitaan myös käsityötaitoja. Niiden merkitys korostuu erityisesti vaativassa koristemaalauksessa ja entisöinnissä. Huolellisuus ja pitkäjännitteisyys ovat tarpeen. Pintakäsittelijän on tiedettävä, mitä pintakäsiteltävältä pinnalta vaaditaan, millaisissa olosuhteissa pintakäsittely voidaan tehdä ja miten ympäristö sekä itse työkohde suojataan. Työ on kyettävä toteuttamaan taloudellisesti.

Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä ryhmätyöhön. Asiakaspalveluhenkisyys on tarpeen esimerkiksi asuntoremontteihin liittyvissä pintakäsittelytöissä.

Pintakäsittelijän on huolehdittava myös työ- ja ympäristönsuojelusta. Teknisen kehityksen seuraaminen on tarpeen. Työtä tehdään joskus vaikeissa, väsyttävissä asennoissa. Esimerkiksi rakennusmaalauksessa voi toisinaan joutua nostamaan myös raskaita taakkoja. Joskus joutuu työskentelemään korkeallakin.

Työympäristö voi olla pölyinen, vetoinen, kylmä, kuuma, kostea ja siinä on usein kemikaalihöyryjä. Niitä vastaan suojaudutaan erilaisilla suojaimilla. Allergiaherkkyys maaleille ja liimoille sekä pölylle ovat esteenä ammatin harjoittamiselle. Epilepsia saattaa rajoittaa joidenkin työtehtävien tekemistä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa pintakäsittelyalan perustutkinnon. Ammattinimikkeinä maalari, lattianpäällystäjä ja pintakäsittelijä. Myös taideteollisuusalan perustutkinnossa voi suuntautua sisustusalaan ja restaurointialaan. 

Perustutkinnot voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Työkokemuksen ja ammattitaidon kartuttua on mahdollisuus suorittaa pintakäsittelyn ammattitutkinto ja pintakäsittelyn erikoisammattitutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2643 €/kk

Yksityinen sektori

2656 €/kk

Julkinen sektori

2491 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat