Prosessinhoitaja (paperiteollisuus)

Ammatit Julkaistu

Paperiteollisuudessa työskentelevät prosessinhoitajat ovat paperimassa- ja paperityöntekijöitä, jotka työskentelevät paperi- ja kartonkitehtaissa. Työssä tarvitaan tarkkuutta, pitkäjännitteisyyttä ja vastuullisuutta sekä soveltuvuutta kolmivuorotyöhön.

Prosessinvalvontatehtävissä tarvitaan huolellisuutta, tarkkaavaisuutta, pitkäjännitteisyyttä ja vastuullisuutta. Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn.

Mahdollisissa häiriötilanteissa on kyettävä itsenäisiin ja nopeisiin päätöksiin. Monimutkaisten ohjaus- ja valvontalaitteiden käyttö vaatii näyttöjen "lukutaitoa".

Työ vaatii valmiutta keskeytymättömään kolmivuorotyöhön. Kielitaito on eduksi. Jatkuva tekniikan kehittyminen edellyttää jatkuvaa opiskelua.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua paperiteollisuuteen. 

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattitaidon kartuttua voidaan ammattitaidon kartuttua suorittaa prosessiteollisuuden ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. 

Yritysten omat teollisuusoppilaitokset järjestävät niin ikään alan perus- ja täydennyskoulutusta. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4694 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto