Prosessitekniikan insinööri

Ammatit Julkaistu

Prosessitekniikan insinööri työskentelee suunnittelu- ja kehitystehtävissä prosessiteollisuudessa, joka jalostaa raaka-aineita kuten puuta, öljyä ja mineraaleja erilaisiksi tuotteiksi. Työpaikkoja on mm. kemianteollisuudessa, kemiallisessa metsäteollisuudessa ja metallien jalostuksessa. Myös muiden teollisuudenalojen kuten juomateollisuuden tuotannossa käytetään paljon prosessitekniikkaa. Ammatissa tarvitaan prosessitekniikan tuntemusta, suunnitteluosaamista ja vuorovaikutustaitoja.

Kemianteollisuus. Kemiallinen metsäteollisuus. Metallien jalostus. Elintarviketeollisuus. Kaivosteollisuus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistot. Tutkimuslaitokset. Konsulttina. Yrittäjänä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Prosessitekniikan insinööri

Prosessitekniikan insinöörin on tunnettava prosessitekniikkaa sekä hallittava mm. prosessien suunnittelu ja optimointi sekä mittaus- ja säätötekniikka. Työssä tarvittava osaaminen vaihtelee. Prosessitekniikan insinööri voi olla suuntautunut automaatiotekniikkaan, tuotantoteknologiaan tai tuotantotalouteen.

Prosessitekniikan insinöörin tehtävissä tarvitaan myös taloudellista ajattelua sekä työsuojeluun, ympäristönsuojeluun ja lakiin liittyvien asioiden tuntemusta. Ammatissa tarvitaan johtamis- ja suunnitteluosaamista sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Työssä tarvitaan myös ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Markkinointitehtävissä tarvitaan myyntiosaamista. Tietotekniikan hallinta on työssä tarpeen. Kansainvälisissä tehtävissä tarvitaan kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta.

Ammatissa tarvitaan kykyä sopeutua vuorotyöhön. Vastuu tuotannosta sekä prosessien turvallisuudesta työntekijöiden ja ympäristön kannalta edellyttää hyvää stressinsietokykyä.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella prosessitekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Yliopistojen teknisissä tieteissä voi opiskella prosessitekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

5001 €/kk

Yksityinen sektori

5020 €/kk

Julkinen sektori

3994 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto