Psykologi

Ammatit Julkaistu

Psykologi työskentelee vastaanotolla asiakastyössä tai muissa asiantuntijatehtävissä, joissa tarvitaan tuntemusta ihmisen mielestä, käyttäytymisestä ja tunne-elämästä. Työn tarkoitus on ihmisen hyvinvoinnin tukeminen. Psykologin ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Psykologeja työskentelee esimerkiksi terveydenhuollossa, kouluissa sekä erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, kouluissa, työvoimatoimistoissa, psykologisiin palveluihin erikoistuneissa yrityksissä, huippu-urheilun parissa, julkishallinnossa ja yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Psykologi

Psykologin ammatti edellyttää laajan teoreettisen tiedon soveltamista käytännön ongelmiin. Psykologin täytyy ymmärtää psykologian perusteet ja olla perehtynyt tieteellisen tutkimuksen menetelmiin. Psykologit suorittavat usein erilaisia arviointeja ja testejä ymmärtääkseen esimerkiksi mielenterveyspotilaiden terveydentilaa, joten ammatissa vaaditaan arviointikykyä ja analyyttistä ajattelutapaa. Luova ajattelu ja ongelmanratkaisukyky ovat välttämättömiä, sillä hoitomuodot valitaan yksilöllisesti.

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat psykologille ensiarvoisen tärkeitä, sillä asiakkaiden kanssa kommunikointi on heidän työnsä keskiössä. Kyky kuunnella toista ihmistä on olennaista. Myös empaattisuutta tarvitaan, sillä psykologin täytyy pystyä asettumaan asiakkaiden asemaan ja ymmärtämään heidän tunteitaan ja kokemuksiaan. Työ edellyttää pitkäjänteisyyttä.

Psykologin täytyy toimia eettisesti ja ammattimaisesti, asiakkaiden yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta suojellen. Koska psykologia on jatkuvasti kehittyvä ala, psykologin täytyy olla valmis jatkamaan oppimistaan ja kehittämään ammattitaitoaan koko uransa ajan.

Yliopistoissa voi suorittaa psykologian kandidaatin ja maisterin tutkinnon. Lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon voi suorittaa yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Psykologi on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, ja psykologin työtä voi tehdä vain laillistettu psykologi. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksen perusteella luvan käyttää psykologin ammattinimikettä ja toimia psykologin ammatissa henkilölle, joka on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon. Terveydenhuollon ammatinharjoittamisesta säädetään ammatinharjoittamislaissa ja asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

Mediaanipalkka

3941 €/kk

Yksityinen sektori

4148 €/kk

Julkinen sektori

3898 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä