Psykoterapeutti

Ammatit Julkaistu

Psyko­terapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, joka tarjoaa psykoterapiaa eli keskuste­luhoitoa ihmisille, jotka kamppailevat erilaisten psyykkisten ongelmien kanssa. Psykoterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on psykoterapeutin lisäkoulutus. Psykoterapeutti voi olla taustaltaan esimerkiksi psykologi, sairaanhoitaja tai lääkäri. Ammatissa vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, empaattisuutta ja ongelmanratkaisukykyä.

Terveydenhuolto, terveys- ja sosiaalialan yritykset, julkihallinto, järjestöt tai yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Psykoterapeutti

Psykoterapeutin ammatissa on hallittava erilaiset terapeuttiset menetelmät. Työ edellyttää laajan teoreettisen tiedon soveltamista käytännön ongelmiin. Ammatissa keskeistä on toimiva vuorovaikutus asiakkaan kanssa, joka edellyttää psykoterapeutilta vuorovaikutustaitojen lisäksi taitoa kuunnella ja keskustella rakentavasti. Ihmisläheisessä työssä on tärkeää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä pystyä asettumaan asiakkaan asemaan ja ymmärtämään tämän tuntemuksia ja kokemuksia.

Psykoterapeutin työ on vaativaa ihmissuhdetyötä, joka edellyttää oman persoonallisuuden käyttöä työvälineenä. Oman persoonallisuuden käyttö työvälineenä edellyttää oman persoonallisuuden tuntemista. Empaattisuudesta on etua työssä. Hyvä psykoterapeutti tuntee myös omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä osaa asettaa rajat työlleen.

Terapia on pitkäjännitteistä työtä, joka edellyttää sitoutumista ja kärsivällisyyttä. Työssä on siedettävä pitkäjännitteisesti myös ristiriitoja ja ongelmia. Ammatissa tarvitaan ongelmanratkaisutaitoa, sillä psykoterapeutin täytyy osata auttaa asiakastaan tunnistamaan ja ratkaisemaan heidän psyykkisiä ongelmiaan ja haasteitaan. Ammatissa tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös työskentelyyn moniammatillisen ryhmän jäsenenä. Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti.

Psykoterapeutiksi kouluttautuminen edellyttää aina soveltuvaa pohjakoulutusta. Soveltuvia pohjakoulutuksia psykoterapeuttikoulutukseen ovat esimerkiksi psykologian maisteri, lääketieteen lisensiaatti tai muu soveltuva terveydenhuollon tai sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. 

Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämä täydentävä psykoterapeuttikoulutus, jota voivat antaa ne yliopistot, joilla on psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Psykoterapeutti on suojattu ammattinimike. Psykoterapeutin koulutus edellyttää soveltuvaa terveydenhuollon pohjakoulutusta ja aikaisempaa riittävää kliinistä työkokemusta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

Ammattipätevyydet (suomi.fi)

Mediaanipalkka

3941 €/kk

Yksityinen sektori

4148 €/kk

Julkinen sektori

3898 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat