Puheterapeutti

Ammatit Julkaistu

Puheterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, jonka työn tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä. Puheterapeutteja työskentelee terveydenhuollossa, erityiskouluissa sekä ammatinharjoittajina. Ammatissa tarvitaan vuorovaikutustaitoja sekä halua työskennellä ihmisten kanssa.

Terveydenhuollossa, yksityisissä kuntoutuslaitoksissa, erityiskouluissa, vammaispalveluissa sekä yksityisinä ammatinharjoittajina.

Selaa avoimia työpaikkoja: Puheterapeutti

Puheterapeutilta vaaditaan vahvaa kuntoutuksen osaamista, kuten kykyä suunnitella ja toteuttaa kuntoutusta sekä arvioida sen vaikuttavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Asiakastyössä tulee osata arvioida analyyttisesti vuorovaikutusta, kieltä, puhetta sekä kasvojen ja suun alueen toimintaa. Arviointi vaatii havainnointikykyä, yhteistyötaitoja, luovuutta sekä vahvaa teoreettista osaamista käytännön havaintojen tueksi. Ammatissa toimiminen edellyttää kiinnostusta psykologiaan, anatomiaan, fysiologiaan ja neurologiaan ovat eduksi.

Ammatti edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä halua työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Työssä tarvitaan myös päättelykykyä ja joustavuutta sekä paineensietokykyä.

Puheterapeutin tulee kyetä tuottaa ymmärrettävää puhetta sekä hallita työskentelykieli äidinkielen tasoisesti. Ammatissa vaaditaan normaalia kuuloa, näköä ja käsien motoriikkaa.

Yliopistoissa voi suorittaa filosofian maisterin tutkinnon logopedia pääaineena. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Puheterapeutti on laillistettu ammattihenkilö ja puheterapeutin työtä voi tehdä vain laillistettu puheterapeutti. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksen perusteella luvan käyttää puheterapeutin ammattinimikettä.

Mediaanipalkka

3707 €/kk

Yksityinen sektori

3823 €/kk

Julkinen sektori

3588 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto