Pysäköinnintarkastaja

Ammatit Julkaistu

Pysäköinnintarkastaja tai pysäköinninvalvoja valvoo mm. ajoneuvojen pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista kaupungin tai kunnan virkamiehenä. Ammatissa tarvitaan säännösten ja määräysten tuntemusta sekä sosiaalisia taitoja ja riittävän hyvää kuntoa. Pysäköinnintarkastajat työskentelevät kaikissa sääolosuhteissa ja joutuvat kävelemään paljon.

Pysäköinnintarkastajan tulee tuntea työnsä kannalta tarpeelliset tieliikennesäännöt. Työssä edellytetään asiallisuutta, rauhallisuutta sekä kykyä tulla toimeen ihmisten kanssa.

Pysäköinnintarkastajat työskentelevät kaikissa sääolosuhteissa ja joutuvat kävelemään paljon. Hyvä terveys on siksi tarpeen.

Ajokortti katsotaan tarpeelliseksi tai ainakin edellytetään sen hankkimista.

Kaupunki järjestää koulutuksen uusille pysäköinnintarkastajille. Yleensä tämä teoriakoulutus tapahtuu työpaikalla. Koulutuksen jälkeen aloitteleva pysäköinnintarkastaja toimii aluksi vanhemman valvojan parina ja saa tältä käytännön opastusta.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Pysäköinninvalvojille on säädetty omat kelpoisuusvaatimuksensa.

Lain mukaan kunnan tulee asettaa kunnallinen pysäköinninvalvoja ja tarpeellinen määrä pysäköinninvalvojan valvonta-apulaisia. Vain he voivat hoitaa kunnallista pysäköinninvalvontaa.

Mediaanipalkka

2445 €/kk

Yksityinen sektori

2528 €/kk

Julkinen sektori

2420 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto