Radio- ja televisiotoimittaja

Ammatit Julkaistu

Radiossa ja televisiossa työskentelevät toimittajat osallistuvat monenlaisten ohjelmien tekemiseen. Juontamisen lisäksi tehtäviin kuuluu ohjelman suunnittelua ja taustatyötä. Radio- ja tv-toimittajilta vaaditaan laajaa yleissivistystä ja yhteiskuntatuntemusta sekä vuorovaikutustaitoja. Radiossa korostuu hyvä radioääni, televisiossa myös siisti ulkoinen olemus.

Radio- ja tv-toimittajalta vaaditaan laajaa yleissivistystä ja yhteiskuntatuntemusta. Tiedonhakutaidot ja ideointikyky ovat myös tarpeen. Työssä tarvitaan selkeää ilmaisua. Radiossa korostuu hyvä radioääni, televisiossa myös ohjelman ja kanavan edellyttämä ulkoinen olemus ja esiintymistaito.

Vuorovaikutustaidot ovat tarpeen sekä ryhmätyön että haastattelutilanteiden onnistumiseksi. Pitkäjännitteisyyttä tarvitaan esimerkiksi dokumenttien teossa. Toisissa ohjelmissa korostuu esimerkiksi viihdyttämisen taito.

Tekniikan hallinta korostuu varsinkin radiotyössä, jossa haastattelutilanteessa toimittajan on hallittava nauhurinsa itse. Radiotyössä ohjelmaa saatetaan myös työstää itse, mikä edellyttää kyseisen tekniikan hallintaa.

Kiireiseen työskentelytapaan on sopeuduttava, mikä edellyttää hyvää stressinsietokykyä. Radio- ja tv-toimittajien työ on etenkin juontotehtävissä julkista, ja he joutuvat toisinaan myös kritiikin kohteiksi.

Journalistiikkaa tai viestintää voi opiskella useissa eri yliopistoissa. Ylempi korkeakoulututkinto on joko filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on joko humanististen tieteiden kandidaatti tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti. 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella viestintää ja suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon medianomi (AMK). 

Toimittajina työskennellään myös muilla koulutustaustoilla. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Palkkaus perustuu työehtosopimukseen, joka riippuu siitä, minkä työnantajan palveluksessa työskennellään.

Esimerkiksi Yleisradiossa ja MTV:ssä palkka määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan. Paikallisradioilla on oma työehtosopimuksensa, johon palkka perustuu.

Freelance-toimittajien palkka määräytyy tehdyn työn mukaan.

Ammattialat