Rahoitusasiantuntija

Ammatit Julkaistu

Rahoitusasiantuntijan tehtävänä on välittää kotimaista ja ulkomaista rahoitusta yrityksille. Tehtäviin kuuluu myös analyysien ja arvonmääritysten tekemistä sekä niiden esittelemistä asiakkaille. Rahoitusasiantuntijoita työskentelee pankeissa, pankkiiriliikkeissä ja konsulttiyrityksissä. Ammatissa tarvitaan mm. rahoitusteorioiden, kansantalouden ja laskentatoimen hallintaa sekä vuorovaikutustaitoja.

Pankkiiriliikkeet. Pankit. Konsulttiyritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Rahoitusasiantuntija

Rahoitusasiantuntijan tai Corporate finance -asiantuntijan on hallittava hyvin rahoitusteoriat ja kyettävä erityisesti osakeyhtiölain tulkintaan. Työssä tarvitaan matematiikan ja laskentatoimen sekä kansantalouden tuntemusta. Ammatissa on kyettävä arvioimaan erilaisten yritysten erilaisia tarpeita ja sopivia rahoitusratkaisuja. Rahoitustehtävissä tarvitaan kiinnostusta rahoitus- ja osakemarkkinoita kohtaan, halua voittojen maksimointiin ja markkinointitaitoja.

Työ edellyttää jatkuvaa opiskelua ja itsensä kehittämistä sekä jatkuvaa talouselämän kehityksen seuraamista. Ala on nopeasti muuttuva ja ulkomailta tulee käyttöön uusia rahoitusinstrumentteja. Työhön sisältyy toimeksiantojen salassapitovelvollisuus ja asiakassuhteiden luotettavuuden ylläpito.

Ammatti edellyttää oma-aloitteisuutta, analyyttisyyttä, pitkäjännitteisyyttä, kunnianhimoa ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Työhön sisältyy paljon henkilökohtaisia neuvotteluita asiakkaiden kanssa. Hyvät ryhmätyötaidot ja kielitaito ovat tarpeen.

Vaativat tehtävät voivat tuottaa stressiä.

Koulutus on useimmiten kaupallisen tai oikeustieteellisen alan korkeakoulututkinto. 

Kaupallisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden maisteri, ja alemman korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden kandidaatti voi suorittaa yliopistoissa kauppatieteellisellä alalla. 

Ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto on oikeustieteen maisteri, alempi korkeakoulututkinto puolestaan oikeusnotaari. 

Täydennyskoulutusta tarjoavat esimerkiksi Hanken Svenska Handelshögskolan ja Suomen Sijoitusanalyytikot ry. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

5271 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä