Rakennuskonetyöntekijä

Ammatit Julkaistu

Rakennuskonetyöntekijöiden tehtävänä on varmistaa työmaan häiriötön toiminta. He huoltavat työmaalla käytettäviä koneita ja laitteita sekä tekevät mm. työmaan sähkö- ja metallitöitä. Työnkuvaan kuuluvat myös hissien ja nostureiden asennukset. Rakennuskonetyöntekijät työskentelevät rakennusliikkeiden palveluksessa. Ammatissa vaaditaan koneiden ja laitteiden tuntemusta sekä teknisten töiden monipuolista hallintaa. Tehtävien hoito edellyttää itsenäistä työskentelyotetta, yhteistyökykyä ja vastuuntuntoa.

Rakennuskonetyöntekijän on tunnettava rakennustyömailla yleisimmin käytettävät koneet ja laitteet sekä hallittava niiden huoltotyöt. Ammatissa on kyettävä itsenäiseen sähkötyöhön rakennustyömaata koskevien sähkötyömääräysten mukaisesti. Lisäksi on hallittava kaari- ja kaasuhitsaus sekä polttoleikkaus.

Hissien ja nostureiden asentamisessa on tunnettava hissit ja nosturit sekä osattava asentaa, huoltaa ja purkaa ne suunnitelmien ja turvallisuusmääräysten mukaisesti. Pystytettyjen laitteiden on läpäistävä käyttöönottotarkastus. Työturvallisuussäännösten tunteminen ja noudattaminen on tärkeää.

Rakennuskonetyöntekijän pitää pystyä itsenäisesti ja nopeasti suoriutumaan useasta työtehtävästä. Ammatti edellyttää luotettavuutta, vastuuntuntoa, täsmällisyyttä ja yhteistyökykyä.

Ammatti on suhteellisen raskas ja edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Työtä tehdään vaihtelevissa sääolosuhteissa, joihin on sopeuduttava.

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa talonrakennusalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon (talonrakentaja). Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Remonttitöihin liittyvissä rakennustyömaan sähkötöissä on oltava sähköturvallisuusmääräysten D-luokan pätevyyden omaavan sähkötöiden johtajan antama todistus siitä, että työntekijä kykenee itsenäiseen sähkötyömääräysten mukaiseen sähkötyöhön.

Hitsaus- ja polttoleikkaustyöt edellyttävät tulityökorttia.

Mediaanipalkka

3069 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat