Rakennusmaalari

Ammatit Julkaistu

Rakennusmaalarit tekevät uudisrakennus- ja remontointikohteissa maalaus-, tapetointi-, pinnoitus- ja laatoitustöitä. Erityisosaamista vaativia tehtäviä ovat mukailu-, koriste- ja kuviointimaalaus sekä vanhojen kohteiden entisöinti. Rakennusmaalareita työskentelee maalausliikkeissä ja rakennusliikkeissä sekä ammatinharjoittajina. Ammatissa tarvitaan kädentaitojen lisäksi itsenäistä työskentelyotetta, huolellisuutta ja pitkäjännitteisyyttä.

Maalausliikkeet. Rakennusliikkeet. Itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Selaa avoimia työpaikkoja: Rakennusmaalari

Maalarin tehtävät edellyttävät monipuolisia käytännön taitoja ja käsityötaitoja. Ammatissa on hallittava maalaustyöt sekä tapetointi, pinnoitus ja laatoitus. Rakennusmaalarin on tunnettava ulko- ja sisäpintojen käsittelytekniikat sekä niissä käytettävät paikkaus-, pohjustus-, maalaus- ja lakkaustarvikkeet. Vanhoissa kohteissa on hallittava vanhat työtavat, välineet ja maalit. Hyvä värisilmä on eduksi.

Ammatissa tarvitaan suunnittelu- ja organisointitaitoa. Huolellisuus, pitkäjännitteisyys ja hyvä keskittymiskyky ovat työssä tarpeen.Maalarin on kyettävä sekä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn että ryhmätyöhön.

Ammatti vaatii sopeutumista erilaisiin tilanteisiin ja työoloihin. Laadukasta jälkeä on kyettävä tuottamaan joskus kiireisessäkin aikataulussa. Työsuojeluohjeiden tuntemus ja noudattaminen on tärkeää. Työtä tehdään joskus hankalissa, väsyttävissä ja rasittavissa asennoissa. Pöly, veto, kylmyys, kosteus ja kuumuus voivat haitata ajoittain, ja niitä vastaan suojaudutaan erilaisilla suojaimilla.

Allergisoituminen maaleille, liimoille ja pölylle on este ammatin harjoittamiselle.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa pintakäsittelyalan perustutkinnon (maalari).  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös pintakäsittelyalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto (maalarimestari).  

Taideteollisuusalan perustutkinnossa (artesaani) voi suorittaa restaurointialan osaamisalan.  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös taideteollisuusalan ammattitutkinto (restauroija) ja erikoisammattitutkinto (restaurointimestari). 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2970 €/kk

Yksityinen sektori

2988 €/kk

Julkinen sektori

2641 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat