Rakennusmestari

Ammatit Julkaistu

Rakennusmestarit työskentelevät rakennustyömailla työnjohtotehtävissä. Tehtäviin kuuluu mm. töiden organisointia, hankintojen valmistelua ja kustannuslaskentaa. Rakennusmestareita työskentelee rakennusalan yrityksissä sekä kaupungeilla ja kunnilla. Ammatissa tarvitaan rakennustekniikan ja säännösten tuntemusta, kustannuslaskennan osaamista sekä johtamis- ja yhteistyötaitoja.

Rakennusliikkeet. LVI-yritykset. Kaupunkien ja kuntien rakennusosastot tms.

Selaa avoimia työpaikkoja: Rakennusmestari

Rakennusmestarin on tunnettava rakennustekniikkaa (LVI-tekniikkaa erikoistumisesta riippuen). Ammatissa on tunnettava rakentamista koskevat lait, säännökset ja määräykset. Myös työturvallisuusmääräykset, työlainsäädäntö ja erilaiset sopimukset on tunnettava. Ammatissa tarvitaan kustannuslaskennan osaamista.

Työnjohtajana mestari tarvitsee esimiestaitoja, kykyä organisoida töitä ja projektinhallinnan osaamista. Vastaavan työnjohtajan on kyettävä tekemään itsenäisesti päätöksiä ja kantamaan vastuuta. Oma-aloitteisuus ja päättäväisyys ovat tarpeen.

Rakennusmestarin on kyettävä pitämään kymmeniä lankoja yhtä aikaa käsissään, sillä ilman tekijöitä, työvälineitä ja materiaaleja työmaa pysähtyy. Hyvät yhteistyötaidot ovat rakennuksilla tarpeen. Asiakaspalvelutaitoja tarvitaan myös, sillä työhön kuuluu asiointia rakennuttajan ja asukkaiden kanssa.

Työ voi aiheuttaa stressiä varsinkin juuri ennen kohteiden luovutusta, jolloin kaiken pitää olla valmista sekä ongelmatilanteissa.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tutkinnon rakennusmestari (AMK) tai opiskella rakennustekniikkaa tai talotekniikkaa suorittaen tutkinnon insinööri (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4100 €/kk

Yksityinen sektori

4130 €/kk

Julkinen sektori

3486 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat