Ratsastuksenopettaja

Ammatit Julkaistu

Ratsastuksenopettaja opettaa ratsastuskoulussa. Hän on joko alan yrityksen tai oppilaitoksen palveluksessa tai toimii itsenäisenä yrittäjänä. Ratsastuksenopettajan työssä vaaditaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöisyyttä. Eläinten parissa työskentely vaatii hevosten käsittely- ja hoitotaitoja, rauhallisuutta ja määrätietoista otetta.

Ratsastuskouluissa ja itsenäisenä yrittäjänä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ratsastuksenopettaja

Ratsastuksenopettajan työ on vaativa ja vastuullinen asiakaspalveluammatti. Ratsatukseopettajan työ perustuu siihen, että opettajalla on vahva ratsastustaito ja monipuolinen kokemus erilaisista hevosista, jotta opettaja osaa opettaa oppilaista ratsastamaan ja ymmärtämään hevosen käyttäytymistä. Ammatti vaatii yhteistyötaitoja ja pedagogista osaamista. Ratsastuksenopettajan täytyy osata kommunikoida ymmärrettävästi, tarjota selkeitä ohjeita ja antaa palautetta rakentavasti. 

Hyvä ratsastuksenopettaja osaa arvioida oppilaidensa taitotasoa ja kehitystä sekä suunnitella harjoituksia ja tunteja heidän tarpeidensa mukaisesti. Ammatissa täytyy osata arvioida turvallisuusriskejä ja varmistaa turvallinen ympäristö oppilaille ja hevosille. Ratsastuksenopettajan on ymmärettävä hevosten anatomiaa ja fysiologiaa, jotta hän tunnistaa mahdollisia ongelmia hevosen kanssa työskentelyssä.

Olennainen osa atsastuksenopettajan ammattia on, että osaa käsitellä ja hoitaa hevosia turvallisesti ja tehokkaasti. Eläinten parissa työskentely vaatii rauhallisuutta ja määrätietoista otetta. Ratsastuksenopettajan tulee olla perillä alan lainsäädännöstä. Ensiaputaidot ovat ammatissa tarpeen.

Työskentely vaatii kykyä joustaa ja sopeutumista erilaisiin työolosuhteisiin. Ratsastuksenopettajan työ ei sovi eläimille allergisille.

Toisella asteella voi suorittaa hevostalouden perustutkinnon (ratsastuksenohjaaja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös hevostalouden ammattitutkinto (ratsastuksenopettaja AT) ja erikoisammattitutkinto (ratsastuksenopettaja EAT). Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2588 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto