Raudoittaja

Ammatit Julkaistu

Raudoittaja tekee rakennustyömailla raudoitteita sekä niiden asennuksia ja muita raudoituksiin liittyviä töitä. Raudoitukset tehdään mm. rakennuksen perustusten muotteihin ennen kuin niihin valetaan betonia. Raudoittajat työskentelevät rakennusliikkeiden palveluksessa. Ammatissa tarvitaan monipuolista ammattitaitoa ja huolellisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön. Hyvä fyysinen kunto on työssä tarpeen.

Raudoittajalta edellytetään monipuolista ammattitaitoa ja mukautumiskykyä vaihtuvien työkohteiden, työtehtävien ja työtilanteiden vuoksi. Teräksiä katkaistaessa on otettava huomioon myös taloudellisuus, jolloin hukkapalojen määrä pitää saada mahdollisimman pieneksi.

Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta, vastuuntuntoa ja huolellisuutta. Raudoittajan on kyettävä sekä itsenäiseen työskentelyyn että ryhmätyöhön. Työturvallisuussäännösten tunteminen ja noudattaminen on tärkeää.

Hyvä fyysinen kunto on työssä tarpeen.

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon (talonrakentaja). 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös talonrakennusalan ammattitutkinto, rakennustuotealan ammattitutkinto, talonrakennusalan erikoisammattitutkinto ja rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3818 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat