Ravitsemusterapeutti

Ammatit Julkaistu

Ravitsemusterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, joka erikoistuu ruokavalion ja ravitsemuksen vaikutusten tutkimiseen sekä ravitsemussuunnitelmien laatimiseen asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. He työskentelevät yleensä terveydenhuollossa, elintarvike- ja lääketeollisuudessa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina. Ammatissa tarvitaan ravitsemukseen liittyvän asiantuntemuksen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja.

Terveydenhuollossa, elintarvike- ja lääketeollisuudessa, järjestöissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutin on hallittava ravitsemustieteen perusteet, jotta hän osaa laatia asiakkailleen yksilöllisiä ravitsemussuunnitelmia. Ravitsemusterapeutti tarjoaa asiakkaille ohjausta, neuvontaa ja tukea ravitsemuksen ja terveellisten elämäntapojen edistämisessä, joten ammatissa on osattava antaa ruoanvalmistusvinkkejä, ateriarytmien suunnitteluun liittyvää tietoa, painonhallintaohjeita sekä opastusta ruokaostosten tekemiseen.

Ravitsemusterapeutti voi pitää koulutuksia ja luentoja ravitsemuksesta ja terveellisistä elämäntavoista erilaisille ryhmille, joten ammatissa vaaditaan usein myös koulutus- ja esiintymistaitoja. Työssä tarvitaan sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn että ryhmätyöhön, sillä ravitsemusterapeutti työskentelee usein tiiviissä yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Asiakastyö edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta. 

Ravitsemusterapeutin tulee jatkuvasti seurata oman alansa kehitystä ja tutkimusta.

Ravitsemustiedettä voi opiskella yliopistossa suorittamalla terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Yliopistossa voi opiskella myös elintarviketieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Ravitsemusterapeutin ammatti on Suomessa laillistettava ammatti. Kyseistä ammattia saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. Valvira myöntää hakemuksen perusteella laillistuksen kyseiseen ammattiin sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille ja merkitsee myönnetyn ammattioikeuden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Mediaanipalkka

3629 €/kk

Yksityinen sektori

3891 €/kk

Julkinen sektori

3542 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto