Röntgenhoitaja

Ammatit Julkaistu

Röntgenhoitaja on terveydenhuollon ammattilainen, joka työskentelee röntgen-, ultraääni-, magneetti- ja isotooppitutkimuksiin ja sädehoitoon liittyvissä tehtävissä.  Röntgenhoitaja toimii säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntijana. Röntgenhoitajia työskentelee sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja lääkäriasemilla. Ammattiosaamisen lisäksi työssä tarvitaan huolellisuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuslaboratorioissa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Röntgenhoitaja

Röntgenhoitaja on säitelyturvallisuuden asiantuntija, joten ammatissa täytyy olla tietoinen säteilyturvallisuuden riskeistä ja siitä, miten säiteilyltä suojaudutaan. Osaamista tarvitaan erilaisista kuvantamistutkimusten suorittamisesta ja tutkimusten laadun varmentamisesta. Lisäksi on hallittava tutkimuslaitteiden käyttö.  Ammatissa tarvitaan myös kädentaitoja, luovuutta, kolmiulotteista hahmotuskykyä ja tarkkuutta.

Röntgenhoitajan tarvitsee hyviä vuorovaikutustaitoja, sillä hänen tulee osata valmistella potilaita röntgenkuvaukseen, kuten ohjeistaa heitä oikeisiin asentoihin ja varmistaa, että heidän vaatteensa ja korunsa eivät häiritse tutkimuksia. Työssä tarvitaan joustavuutta ja kykyä asettua potilaan asemaan. Hyvä ihmisen anatomian tuntemus auttaa röntgenhoitajaa tunnistamaan mahdollisia poikkeamia tai vaurioita. Yhteistyö muun terveydenhuollon henkilökunnan kanssa edellyttää ryhmätyötaitoja.

Potilaiden nostot ja kääntämiset vaativat hyvää fyysistä terveyttä. Työ vaatii jatkuvaa opiskelua.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon röntgenhoitaja (AMK). 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Röntgenhoitaja on laillistettu ammattihenkilö. Röntgenhoitajan ammatissa saa toimia vain laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin.

Mediaanipalkka

3237 €/kk

Yksityinen sektori

3183 €/kk

Julkinen sektori

3261 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat