Sahatyöntekijä

Ammatit Julkaistu

Sahatyöntekijä voi työskennellä mm. sahaajana, höylälinjan hoitajana tai paketoijana. Nykyään sahat ovat pitkälle automatisoituja, jolloin työ on usein valvonta- ja ohjaustyötä. Ammatissa tarvitaan monitaitoisuutta ja huolellisuutta sekä kykyä tehdä tarvittaessa nopeita ratkaisuja.

Monitaitoisuutta tarvitaan, yleensä vähintään kolmen työtehtävän hallintaa. Koko tuotantoprosessi on tunnettava oman työn lisäksi. Työssä on tunnettava koneet ja hallittava automaation ohjaus tietotekniikan avulla. Puun laatuun ja hintaan vaikuttavien tekijöiden tuntemus on tarpeen.

Työssä on tarvittaessa kyettävä tekemään nopeita ratkaisuja. Huolellisuus-, keskittymis- ja tarkkuusvaatimukset ovat lisääntyneet automaation myötä, joskin työ on keventynyt fyysisesti.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa puuteollisuuden perustutkinnon, tutkintonimike on sahaprosessinhoitaja.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös puuteollisuuden ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3024 €/kk

Yksityinen sektori

3024 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä