Sähköasentaja

Ammatit Julkaistu

Sähköasentajat tekevät rakennustyömailla sähkö-, tele- ja muiden järjestelmien asennuksia, korjaavat ja huoltavat sähkölaitteita teollisuus- ja energialaitoksissa ja huoltoliikkeissä sekä työskentelevät alan tuotteita valmistavassa teollisuudessa. Työssä tarvitaan teknistä taitoa ja tarkkuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyötaitoja.

Sähköurakointiliikkeet. Energiateollisuus. Elektroniikka- ja sähköteollisuus. Kone- ja metallituoteteollisuus.

Selaa avoimia työpaikkoja: Sähköasentaja

Sähköasentajan työssä tarvitaan sähköteknisen osaamisen lisäksi näppäryyttä. Työtehtävät edellyttävät hyvää hahmottamis- ja keskittymiskykyä sekä tarkkuutta ja huolellisuutta. Sähköasentajan pitää pystyä työskentelemään itsenäisesti mutta myös ryhmässä. Työssä tarvitaan yhä enemmän asiakaspalvelutaitoja.

Ammattitaitoon kuuluu sähköturvallisuusmääräysten tunteminen ja noudattaminen. Nopeasti kehittyvä sähkötekniikka edellyttää tietotekniikan hallintaa ja alan kehityksen seuraamista. Ammatinharjoittajana toimiva sähköasentaja tarvitsee myös yrityksen toiminnan pyörittämiseen liittyvää osaamista, mm. markkinointitaitoja.

Asentaja joutuu toisinaan työskentelemään hankalissa työasennoissa. Rakennuksilla työtä tehdään myös metelissä, pölyssä, kuumassa tai kylmässä ja joskus myös huonossa valaistuksessa.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon (sähköasentaja).  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto, energia-alan ammattitutkinto, sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto ja energia-alan erikoisammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sähköturvallisuusalan säädösten mukaan oman alansa sähkö- ja käyttötöitä saa itsenäisesti tehdä vain henkilö, jolla on näihin töihin riittävä ammattitaito. Sähköturvallisuusalan vastuuhenkilöllä (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus. Pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on riittävä sähköalan koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto.

Sähkötöiden johtajan/Käytön johtajan pätevyys (suomi.fi)

Sähköalan yrittäjäksi ryhtyvän on tehtävä toiminnastaan ilmoitus Turvatekniikan keskukselle (TUKES).

Mediaanipalkka

3476 €/kk

Yksityinen sektori

3476 €/kk

Julkinen sektori

2906 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto