Sähköinsinööri

Ammatit Julkaistu

Sähköinsinöörejä työskentelee sähkön tuotannon, jakelun ja käytön tehtäväalueilla. Tehtäviä eri työnantajien palveluksessa ovat esimerkiksi tuotesuunnittelu, tuotekehitys, tuotannon suunnittelu ja toiminnan johtaminen. Ammatti edellyttää teknistä osaamista, loogista päättelykykyä, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja.

Teollisuuden eri alat, kuten elektroniikka-, energia-, kone-, metalli- ja sähköteollisuus sekä sähköalan yritykset, maahantuojat ja suunnittelutoimistot.  

Selaa avoimia työpaikkoja: Sähköinsinööri

Sähköön liittyvissä asiantuntijatehtävissä tarvitaan vahvaa sähkötekniikan osaamista. Lisäksi tarvitaan automaatio- ja sähkövoimatekniikan sekä elektroniikan ja sähköisen talotekniikan perusosaamista. Tuotannossa on tunnettava tuotantomenetelmät ja laatuasiat. Luovuutta tarvitaan, kun suunnitellaan ja kehitetään sähköistykseen ja automaatioon liittyviä järjestelmiä ja ratkaisuja esimerkiksi teollisuuden, liikenteen, asumisen ja kotitalouksien tarpeisiin. Ohjelmointi ja testausosaaminen on työssä tarpeen.

Monissa tehtävissä tarvitaan liiketoiminnan, projektijohtamisen ja markkinoinnin tuntemusta. Johtotehtävissä tarvitaan esihenkilöosaamista ja organisointikykyä sekä kykyä itsenäisiin päätöksiin ja vastuunkantoon.

Sähköinsinööriltä edellytetään yhteistyöt- ja projektityötaitoja sekä oma-aloitteisuutta. Looginen päättelykyky, ongelmanratkaisutaidot, yhteistyötaidot, asiakaspalvelutaidot ja kielitaito ovat tarpeen. Oman alan kehityksen seuraaminen on välttämätöntä.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) suuntautumisvaihtoehtona sähkötekniikka. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös energiatekniikkaa.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri ja alemman korkeakoulututkinnon tekniikan kandidaatti sähkötekniikkaan ja elektroniikkaan suuntautuen. Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella myös energiatekniikkaa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sähköturvallisuusalan säädösten mukaan oman alansa sähkö- ja käyttötöitä saa itsenäisesti tehdä vain henkilö, jolla on näihin töihin riittävä ammattitaito. Sähköturvallisuusalan vastuuhenkilöllä (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus. Pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on riittävä sähköalan koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto.

Sähkötöiden johtajan/Käytön johtajan pätevyys (suomi.fi)

Mediaanipalkka

4497 €/kk

Yksityinen sektori

4498 €/kk

Julkinen sektori

4437 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto