Sähkökoneenasentaja

Ammatit Julkaistu

Sähkökoneenasentaja on sähkökoneisiin, sähkömoottoreihin, generaattoreihin ja muuntajiin erikoistunut sähköasentaja. Sähkökoneenasentajat työskentelevät elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotantolaitoksissa tai sähkökonekorjaamoissa. Kokoamista ja huoltoa tehdään myös asiakkaiden tiloissa. Ammatissa tarvitaan teknisen osaamisen lisäksi huolellisuutta, yhteistyökykyä ja asiakaspalvelutaitoja.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotantolaitokset. Sähkökonekorjaamot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Sähkökoneenasentaja

Sähkökoneenasentajan työ edellyttää sähköteknistä osaamista sekä taitoa lukea ja soveltaa piirustuksia ja osaluetteloita. Ammatissa tarvitaan tarkkuutta, huolellisuutta ja näppäryyttä. Työtehtävät edellyttävät hyvää hahmottamis- ja keskittymiskykyä.

Sähkökoneenasentajan pitää pystyä työskentelemään itsenäisesti mutta myös ryhmässä. Työssä tarvitaan yhä enemmän asiakaspalvelutaitoja. Kielitaito on tarpeen, sillä ohjeet ovat usein englanniksi.

Ammattitaitoon kuuluu sähköturvallisuusmääräysten tunteminen ja noudattaminen. Tekniikan kehittyminen edellyttää jatkuvaa opiskelua ja uuden omaksumista.

Ammatissa tarvitaan hyvää näköä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon.  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto, energia-alan ammattitutkinto, sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto ja energia-alan erikoisammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sähköturvallisuusalan säädösten mukaan oman alansa sähkö- ja käyttötöitä saa itsenäisesti tehdä vain henkilö, jolla on näihin töihin riittävä ammattitaito. Sähköturvallisuusalan vastuuhenkilöllä (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus. Pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on riittävä sähköalan koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto.

Sähkötöiden johtajan/Käytön johtajan pätevyys (suomi.fi)

Mediaanipalkka

3231 €/kk

Yksityinen sektori

3255 €/kk

Julkinen sektori

3023 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat