Sähkömestari, meriliikenne

Ammatit Julkaistu

Sähkömestari vastaa konepäällikön alaisena suuritehoisella sähkökäytöllä varustetun aluksen sähköjärjestelmistä yksin tai tarvittaessa laivasähkömiehen avustamana. Sähkömestareita työskentelee mm. suurilla matkustajalaivoilla, tankkilaivoilla ja jäänmurtajilla. Työ edellyttää korkeatasoista sähkötekniikan osaamista, nopeaa päätöksentekokykyä sekä sopeutumista laivaolosuhteisiin.

Sähkömestareita työskentelee jäänmurtajilla, suurilla matkustajalaivoilla ja matkustaja-autolautoilla sekä suurimmilla tankkilaivoilla.

Suomen ulkopuolella sähkömestareita työskentelee mm. öljynporausaluksilla, kaapelinlaskijoilla sekä jäähdytyslastilaivoilla.

Merenkulkuoppilaitoksessa koulutuksen saanut voi hakeutua myös maissa oleviin vastaaviin töihin.

Selaa avoimia työpaikkoja: Sähkömestari, meriliikenne

Ammatti edellyttää korkeatasoista sähköteknistä osaamista, hyvää tietotekniikan hallintaa ja nopeaa päätöksentekokykyä. Työyhteisössä sähkömestarin on sopeuduttava pieneen eristettyyn yhteisöön, jonka kanssa on tultava toimeen työn ohella myös vapaa-aikana.

Kielitaito on työssä tarpeen. Ammatissa on sopeuduttava myös meriympäristön ajoittain ankariin sää- ja luonnonolosuhteisiin sekä niiden vaikutukseen laivaympäristössä, kuten keinuvaan työympäristöön.

Työssä ollaan yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja merellä, jolloin ei voi viettää tavallista perhe- ja sosiaalista elämää, mikä edellyttää sopeutumista.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon, insinööri (AMK) sähkötekniikkaan suuntautuen. Ammattikorkeakoulussa voi opiskella myös merenkulun sähkövoimatekniikan insinööriksi. Lisäksi vaaditaan merenkulkualan turvallisuus- ja hätätilanneopinnot. Merenkulun koulutuskokonaisuus perustuu käytännön työharjoittelun ja opiskelun vuorotteluun sekä eritasoisiin pätevyystodistuksiin ja -kirjoihin.

Merenkulun pätevyyskirjat (traficom.fi)

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sähkömestarin pätevyyskirjaan vaaditaan sähkömestarin opinnot.

Mediaanipalkka

5025 €/kk

Yksityinen sektori

5025 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä