Säveltäjä

Ammatit Julkaistu

Säveltäjä on arvostettu kulttuuriammatti. Säveltäjien joukossa on sekä kevyen musiikin että taidemusiikin säveltäjiä. He säveltävät teoksen oma-aloitteisesti tai tilauksesta orkestereille, kuoroille, muusikoille jne. Säveltäjät toimivat eräänlaisina itsenäisinä ammatinharjoittajina. Työssä tarvitaan ennen kaikkea musikaalisuutta ja pitkäjännitteisyyttä.

Säveltäjän työ edellyttää ennen kaikkea musikaalisuutta, musikaalisen ilmaisun tarvetta, taiteellisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Säveltäjällä täytyy olla kyky pukea musiikki nuottikuvaksi niin, että se esitettäessä kuulostaa siltä kuin hän sen tarkoittikin. Jonkin instrumentin hallinta on välttämätöntä, nykyään usein myös tietotekniikan.

Säveltäjä kantaa itse vastuun työstään ja hänen on varauduttava kestämään myös kritiikki. Menestyksekkään uran rakentaminen vaatii pitkäjänteisyyttä.

Säveltäjäksi aikovat ovat yleensä harjoittaneet musiikkiopintoja lapsuudesta asti. Taideyliopistossa voi opiskella säveltämistä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon musiikin maisteri ja alemman korkeakoulututkinnon musiikin kandidaatti. 

Opintoja voi täydentää musiikkikorkeakouluissa ulkomailla ja mestarikursseilla. Lisäksi joissakin yliopistoissa ja konservatorioissa sekä joidenkin musiikkijuhlien yhteydessä järjestetään erillisiä sävellyskursseja. 

Kevyen musiikin säveltäjä voi hankkia ammatillista koulutusta ammattikorkeakouluissa, joissa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon, muusikko (AMK) tai musiikkipedagogi (AMK). 

Toisella asteella voi suorittaa musiikkialan perustutkinnon. Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös musiikkituotannon ammattitutkinto. Toisen asteen ammatillinen tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3229 €/kk

Yksityinen sektori

3242 €/kk

Julkinen sektori

3193 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat