Siivoustyönjohtaja

Ammatit Julkaistu

Siivoustyönjohtaja toimii siivousalan esihenkilötehtävissä sekä vastaa työn laadusta kohteissa. Tehtäviin kuuluvat siivouskohteiden hallinnointiin liittyvät tehtävät, työvuorosuunnittelu, henkilöstön perehdyttäminen työhön sekä ongelmatilanteiden ratkominen. Siivoustyönjohtajia työskentelee siivousyritysten palveluksessa. Ammatissa tarvitaan puhtaanapitoalan tuntemusta, esihenkilöosaamista sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja.

Siivouspalveluja tarjoavat yritykset, majoitusliikkeet, kunnat, lentopalveluyhtiöt ja matkustaja-alukset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Siivoustyönjohtaja

Siivoustyönjohtaja edellytetään puhtaanapito- ja esihenkilöosaamista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Siivoustyönjohtajan on tunnettava puhdistettavien pintojen, materiaalien sekä käytettävien pesu- ja puhdistusaineiden ominaisuudet sekä osattava valita oikeat välineet kuhunkin kohteeseen.

Työn johtaminen edellyttää suunnittelu- ja organisointitaitoja sekä hyviä viestintätaitoja. Ammatissa tarvitaan kykyä huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista, viihtyvyydestä ja turvallisuudesta. Perehdyttäminen vaatii kärsivällisyyttä ja taitoa opastaa uusiin tehtäviin ja välineiden oikeaoppiseen käyttöön.

Siivoustyönjohtajan täytyy osata käsitellä saapunutta palautetta sekä ratkoa ongelmatilanteita. Järjestelmällisyys ja paineensietokyky edesauttaa työn onnistumista. Myös taloudellisia taitoja tarvitaan, sillä siivoustyönjohtajat voivat olla vastuussa myös budjetista, sopimuksista ja kustannuksista.

Siivoustyönjohtajaksi voi edetä työkokemuksen ja erilaisten kurssien kautta. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon (toimitilahuoltaja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Ajokortti on usein välttämätön.

Mediaanipalkka

3047 €/kk

Yksityinen sektori

3054 €/kk

Julkinen sektori

3021 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto