Sisustusarkkitehti

Ammatit Julkaistu

Sisustusarkkitehti tekee julkisten ja yksityisten toimitilojen sisustussuunnittelua sekä huonekalusuunnittelua. Sisustusarkkitehti työskentelee arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistossa, huonekalu-, muotoilu- ja sisustusalan yrityksessä tai yrittäjänä. Ammatti edellyttää suunnitteluosaamista, luovuutta, esteettistä näkemystä ja yhteistyökykyä.

Sisustusarkkitehdit työskentelevät arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistoissa, julkisissa rakennuttajayhteisöissä, virastoissa sekä huonekalu-, muotoilu- ja sisustusalan yrityksissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Sisustusarkkitehti

Sisustusarkkitehdin ammatti edellyttää esteettistä näkemystä, luovuutta sekä hyvää tilan ja valon hahmotuskykyä, värisilmää sekä rakenteiden ja materiaalien tuntemusta. Sisustussuunnittelu on toiminnallista tilan jäsentelyä ja käytännöllistä ongelmanratkaisua.

Työssä on osattava eläytyä tilojen käyttäjien maailmaan, heidän toimiinsa ja toivomuksiinsa. Työssä tarvitaan rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten tuntemusta. Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta sekä yhteistyökykyä.

Tietotekniikan ja erilaisten suunnitteluohjelmien hallinta on työssä tarpeen.

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa voi opiskella sisustusarkkitehtuuria. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri. 

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon muotoilija (AMK) suuntautuen sisustusarkkitehtuuriin ja kalustesuunnitteluun. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4368 €/kk

Yksityinen sektori

4360 €/kk

Julkinen sektori

4481 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat