Sisustussuunnittelija

Ammatit Julkaistu

Sisustussuunnittelija on tilojen suunnittelun ammattilainen. Sisustussuunnittelijan työnkuvaan voi kuulua erilaisten tilojen suunnittelua ja kalustamista, stailausta, sisustuskonsultointia sekä sisustustuotteiden maahantuontia ja myyntiä. Suunnittelun kohteina ovat usein asuin-, työ-, näyttely- ja messutilat sekä muut julkiset tilat. Sisustussuunnittelijan ammatissa vaaditaan hyvää visuaalista silmää, luovuutta sekä tilan ja valon hahmotuskykyä. Useimmat sisustussuunnittelijat ovat yrittäjiä. 

Yrittäjänä. Freelancerina. Rakennusalanyritykset ja suunnittelutoimistot. 

Selaa avoimia työpaikkoja: Sisustussuunnittelija

Sisustussuunnittelijan ammatti edellyttää visuaalista silmää, luovuutta sekä hyvää tilan ja valon hahmotuskykyä. Hyvä värisilmä sekä rakenteiden ja materiaalien tuntemus ovat olennaisia sisustussuunnittelijan ammatissa. Ammatissa on seurattava jatkuvasti alan trendejä, ja osattava soveltaa niitä käytännön suunnittelutyössä. 

Sisustussuunnittelija tarvitsee työssään rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten tuntemusta. Lisäksi sisustussuunnittelijan ammatissa täytyy osata koordinoida, aikatauluttaa ja budjetoida. 

Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Tietotekniikan ja erilaisten suunnitteluohjelmien hallinta on sisustussuunnittelijan työssä olennaista. Sisustussuunnittelijat työskentelevät usein yrittäjinä, joten liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin osaaminen on ammatissa tarpeen. 

Sisustussuunnittelua voi opiskella monissa ammattikouluissa, kansanopistoissa sekä yksityisillä koulutuksentarjoajilla. Ammatillisessa koulutuksessa eli toisen asteen oppilaitoksessa voi suorittaa taideteollisuusalan perustutkinnon sisustusalaan painottuen. Tutkintonimike on artesaani. Kansanopistoissa ja yksityisissä kouluissa koulutus on usein maksullista. 

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella muotoilijan tutkinnon sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun ohjelmassa. Tutkintonimike on muotoilija (AMK). Yliopistossa voi opiskella taiteen kandidaatin ja taiteen maisterin tutkinnon sisustusarkkitehtuurin pääaineessa.  

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sisustussuunnittelua ammattikorkeakoulussa opiskellut, muun sisustusalan korkeakoulututkinnon hankkinut tai työkokemuksella ammattiosaamista kartuttanut henkilö voi hakea suojattua Sisustussuunnittelija (SI) ammattinimikettä liittymällä Sisustussuunnittelijat SI ry:n jäseneksi. 

Mediaanipalkka

2722 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat