Sosiaalialan laitoksen johtaja

Ammatit Julkaistu

Sosiaalialan laitoksen johtaja vastaa laitoksen hallinnosta, toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä. Työpaikkana voi olla vanhainkoti, lastenkoti, nuorisokoti, koulukoti, kehitysvammalaitos, päihdehuollon laitos sekä erilaiset kodinomaiset asumisyksiköt. Työ vaatii johtamistaitoa, talous- ja kustannusosaamista, suunnittelu- ja organisointitaitoa, yhteistyökykyä sekä näkemystä ja tietoa laitoksen toimialasta.

Lasten-, nuoriso- ja koulukodit, vanhusten toimintayksiköt, palvelutalot, kehitysvammalaitokset, päihdehuollon hoitoyksiköt ja erilaiset kodinomaiset asumisyksiköt.

Selaa avoimia työpaikkoja: Sosiaalialan laitoksen johtaja

Sosiaalialan laitoksen johtajalla tulee olla johtamis-, suunnittelu- ja organisointitaitoja. Tehtävät edellyttävät vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Asiakastyön tuntemus on työssä hyödyksi.

Johtajalta edellytettävä koulutus määrittyy laitoksen koon ja tehtävän sisällön mukaan. Yleensä hallinnollisissa johtotehtävissä edellytetään ylempää tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai sosiaalityöntekijän koulutusta.

Asiakastyön ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon johtotehtäviin edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kuten tehtävään suuntaavia sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoja, joita ovat sosionomi (AMK), geronomi (AMK) ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä.

Mediaanipalkka

4320 €/kk

Yksityinen sektori

4157 €/kk

Julkinen sektori

5021 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat