Sosiaalijohtaja

Ammatit Julkaistu

Sosiaalijohtaja toimii kunnan sosiaalitoimen johtajana. Hän vastaa hyvinvointialueen kunnan sosiaalipolitiikan toteutumisesta sekä sosiaalipalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja toimivuudesta. Työssä tarvitaan johtamistaitoja sekä suunnittelu-, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä taitoa motivoida ja tukea alaisiaan.

Sosiaalijohtajalta edellytetään sosiaalialan hyvää asiantuntemusta, kokemusta asiakastyöstä ja johtamistaitoa. Ammatissa tarvitaan suunnittelu- ja organisointitaitoja.

Vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky sekä taito motivoida ja tukea alaisia ovat tarpeen. Sujuva suullinen ja kirjallinen esitystaito.

Kunnan myöntämät voimavarat ja palvelujen käyttäjien tarpeet voivat aiheuttaa ristiriitatilanteita, joissa vaaditaan erityisen hyvää paineensietokykyä.

Ylempi korkeakoulututkinto, valtiotieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisteri, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu riittävät sosiaalityön opinnot. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä.

Mediaanipalkka

4320 €/kk

Yksityinen sektori

4157 €/kk

Julkinen sektori

5021 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat