Sosiaaliohjaaja

Ammatit Julkaistu

Sosiaaliohjaaja toimii sosiaalisen tuen, neuvonnan ja ohjauksen tehtävissä sekä sosiaalityöntekijän työparina sosiaalihuollon tehtävissä. Työpaikkana voi olla hyvinvointialueen virasto, vammaisten, lasten tai päihdeongelmaisten hoitolaitos tai yksityinen järjestö. Asiakkaan tukeminen edellyttää vuorovaikutustaitoja, empaattisuutta ja kärsivällisyyttä. 

Hyvinvointialueet. Kunnat. Järjestöt. Yritykset. Itsenäisinä yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Sosiaaliohjaaja

Sosiaaliohjaajan ammatissa tarvitaan vuorovaikutustaitoja sekä kykyä arvioida eri-ikäisten ihmisten voimavaroja ja toimintakykyä. Sosiaaliohjaajan ammatti vaatii empaattista, kärsivällistä ja avuliasta luonnetta.

Sosiaalialan lainsäädännön, turvajärjestelmän ja palvelujen tuntemus on ammatissa tärkeää.

Sosiaaliohjaajan ammattiin voi kouluttautua suorittamalla tehtävään soveltuvan sosiaalialalle suuntaavan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, joita ovat sosionomin (AMK), geronomin (AMK) ja kuntoutuksen ohjaajan (AMK) tutkinnot.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä.

Mediaanipalkka

2880 €/kk

Yksityinen sektori

2858 €/kk

Julkinen sektori

2890 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut