Sosiaaliterapeutti

Ammatit Julkaistu

Sosiaaliterapeutti on päihde-, peli- ja riippuvuusongelmiin erikoistunut sosiaalityöntekijä. Sosiaaliterapeutti työskentelee päihdehuollon palvelupisteessä avo- tai laitoshoidossa, jossa työ tehdään usein moniammatillisessa yhteistyössä. Työ on asiakastyötä, johon liittyy konsultointia, työnohjausta ja ennalta ehkäisevää päihdetyötä. Työ vaatii ohjaustaitoa ja ryhmäprosessien tuntemusta. Sosiaaliterapeutilta edellytetään vuorovaikutustaitoja, avoimuutta ja joustavuutta.

Sosiaaliterapeutti työskentelee päihdehuollon palvelupisteissä avo- tai laitoshoidossa: a-klinikoilla, nuoriso- ja katkaisuhoitoasemilla, hoito- ja huoltokodeissa, palvelutaloissa, päiväkeskuksissa ja erilaisissa tuki- ja asumispalveluissa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Sosiaaliterapeutti

Sosiaaliterapeutin työssä tärkeää on sosiaalialan, riippuvuuden ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmien tuntemus. Myös mielenterveystyön tuntemus auttaa onnistumaan työssä.

Arviointitaidot ovat yksi sosiaaliterapeutin työn vaatima taito, sillä sosiaaliterapeutti osallistuu päihdearvioiden tekemiseen. Usein sosiaaliterapeutti tarvitsee myös ryhmänohjaustaitoja, sillä osa kuntoutuksesta tehdään ryhmämuotoisesti.

Sosiaaliterapeutilta edellytetään vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja ja joustavuutta. Stressinsietokyky on ammatissa tarpeen.

Ylempi korkeakoulututkinto, valtiotieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisteri, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu riittävät sosiaalityön opinnot (katso sosiaalityöntekijän pätevyysvaatimukset) tai psykologian maisteri, pääaineena sosiaalipsykologia.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä.

Sosiaalityöntekijän ammattipätevyydet (suomi.fi)

Mediaanipalkka

3689 €/kk

Yksityinen sektori

3451 €/kk

Julkinen sektori

3718 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat