Sosiaalityöntekijä

Ammatit Julkaistu

Sosiaalityöntekijä auttaa kaikenikäisiä ihmisiä ja perheitä arjen ongelmissa ja kriisitilanteissa. Sosiaalityöntekijän työn lähtökohtana on ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia sekä yksilön että yhteiskunnan rakenteiden tasolla. Sosiaalityöntekijän työ sisältää usein palvelutarpeen arviointia, tuen tarpeisiin vastaavien palveluiden järjestämistä sekä moniammatillista yhteistyötä. Sosiaalityön asiantuntijatehtävät koostuvat erilaisista hallinto-, suunnittelu-, kehittämis- ja projektitehtävistä. Sosiaalityöntekijän työssä tarvitaan sosiaalisia taitoja, lainsäädännön ja ohjeiden soveltamisen taitoa sekä sosiaalityön perusteiden tuntemista.

Sosiaalityöntekijät toimivat hyvinvointialueiden, kuntien, valtion, järjestöjen ja yksityisten yritysten palveluksessa. Työpaikkoina ovat sosiaalitoimistot, terveyskeskukset, sairaalat, mielenterveystoimistot, kasvatus- ja perheneuvolat, päihdehuollon yksiköt, vanhustyön yksiköt, koulut ja oppilaitokset, järjestöt ja yksityiset sosiaalialan palveluyritykset.

Sosiaalityöntekijä voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Kansainvälinen sosiaalityö tarjoaa niin ikään työmahdollisuuksia.

Selaa avoimia työpaikkoja: Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijän työssä pärjäämiselle edellytyksenä ovat hyvät sosiaaliset taidot. Sosiaalityöntekijän tulee olla aidosti kiinnostunut ihmisistä ja elämän eri ilmiöistä. Työssä on tärkeää avoin ja ennakkoluuloton asenne. 

Työssä tulee tuntea ihmisoikeudet ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatteet, joille sosiaalityö perustuu. Myös alan lainsäädännön ja ohjeiden tuntemus on tärkeää.

Työssä tarvitaan ohjaus-, viestintä- sekä vuorovaikutustaitoja, kuten empaattisuutta, taitoa kuunnella ja ilmaista vaikeitakin asioita ymmärrettävästi.  Työ vaatii vastuullisuutta, paineensietokykyä, sekä kykyä päätöksentekoon. Myös henkinen vahvuus kohdata asiakkaita esimerkiksi kriisitilanteissa on hyödyksi. 

Kielitaito ja erilaisten kulttuurien tuntemus ovat useissa työtehtävissä eduksi. 

Ylempi korkeakoulututkinto, valtiotieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena sosiaalityö. 

Lisäksi sosiaalityöntekijä ammattiin voi kouluttautua suorittamalla Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto), sekä yliopiston hyväksymien tutkintovaatimusten mukaiset sosiaalityön opinnot (mukaan lukien avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot). 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä.

Sosiaalityöntekijän ammattipätevyydet (suomi.fi)

Mediaanipalkka

3689 €/kk

Yksityinen sektori

3451 €/kk

Julkinen sektori

3718 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat