Suunnittelijat, tietotekniikka

Ammatit Julkaistu

Tietotekniikan tehtävissä työskentelevät suunnittelijat toimivat tyypillisesti kehitys- ja ylläpitotehtävissä. Työpaikkoja on tietotekniikan palveluyrityksissä sekä tietotekniikkaa käyttävissä yrityksissä ja organisaatioissa, joissa he työskentelevät eri nimikkeillä. Suunnittelijan on hallittava suuria kokonaisuuksia, jotka muodostuvat teknisistä, taloudellisista ja inhimillisistä tekijöistä. Joissakin suunnittelutehtävissä liiketoiminnallinen osaaminen on keskeistä.

Tietotekniikan palveluyritykset, teleoperaattorit, tietoliikenneoperaattorit. Tietotekniikkaa käyttävissä yrityksissä ja organisaatioissa kuten virastoissa ja oppilaitoksissa on niin ikään alan työpaikkoja, esimerkiksi niiden omissa IT-osastoissa, tietotekniikkaosastoissa ja vastaavissa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Suunnittelijat, tietotekniikka

Suunnittelutehtävissä on hallittava suuria kokonaisuuksia, jotka muodostuvat teknisistä, taloudellisista ja inhimillisistä tekijöistä. Usein edellytetään ohjelmointiosaamista sekä käyttöjärjestelmien hallintaa ja tietokantaosaamista. Joissakin suunnittelutehtävissä liiketoiminnallinen osaaminen on keskeistä.

Tehtävissä tarvitaan suunnittelutaitoa, järjestelmällisyyttä, loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoa. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat tarpeen, sillä työ tehdään usein ryhmän jäsenenä. Suunnitteluammateissa on tärkeää ymmärtää asiakkaiden ja tietotekniikan käyttäjien tarpeet.

Asiat on osattava ilmaista sujuvasti sekä suullisesti että kirjallisesti. Kouluttajana toimiminen voi kuulua tehtäviin, joten esiintymistaidoista on hyötyä.

Englannin kielen taito on tarpeen, sillä suurin osa alan kirjallisuudesta on englanninkielistä. Tietotekniikan nopea kehitys edellyttää jatkuvaa alan kehityksen seuraamista ja opiskelua.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon (datanomi). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) ohjelmistotekniikkaan, tietotekniikkaan tai mediatekniikkaan suuntautuen. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa myös liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK) tietojenkäsittelyyn suuntautuen. 

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella teknisiä tieteitä. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri, alempi tekniikan kandidaatti. Koulutusalalla voi suuntautua esimerkiksi tietotekniikkaan ja tietoliikennetekniikkaan. Yliopistojen luonnontieteellisellä koulutusalalla voi opiskella tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa, jolloin ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri, alempi luonnontieteiden kandidaatti. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4461 €/kk

Yksityinen sektori

4504 €/kk

Julkinen sektori

3590 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat