Syyttäjä

Ammatit Julkaistu

Syyttäjä huolehtii siitä, että rikoksesta seuraa lain vaatima rangaistus. Hän ohjaa rikosasian käsittelyä esitutkinnassa, suorittaa syyteharkinnan ja ajaa rikosoikeudellisen vastuun toteutumista oikeudenkäynnissä. Syyttäjiä työskentelee Syyttäjälaitoksen alaisuudessa. Syyttäjältä edellytetään laintuntemuksen lisäksi tasapuolisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä vuorovaikutustaitoja.

Syyttäjän ammatissa tarvitaan laintuntemusta. Syyttäjän on noudatettava tehtävissään tasapuolisuutta ja oltava objektiivinen. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä kykyä tehdä ratkaisuja yksin. Ammatissa tarvitaan myös yhteistyötaitoja. Syyttäjällä on oltava kyky hallita suuria tietomääriä ja analysoida niitä sekä toimia huolellisesti ja pitkäjännitteisesti.

Esiintymistaito sekä kirjallinen ja suullinen ilmaisukyky ovat tärkeitä oikeudenkäynneissä. Ammatissa tarvitaan paineensietokykyä. Lisäksi kielitaitoa tarvitaan kansainvälisissä rikostutkinnoissa.

Oikeustieteen maisterin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Syyttäjällä pitää olla muu ylempi oikeustieteen korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto. Monet syyttäjät ovat myös varatuomareita.

Syyttäjälaitos suosittelee, että oikeustieteen opintojen yhteydessä hakeudutaan syyttäjän työtä käsitteleville kursseille omassa oppilaitoksessa tai harjoitteluun Syyttäjälaitokseen. Kaikissa oppilaitoksissa ei ole mahdollista käydä syyttäjäntyön kurssia, mutta se ei ole este harjoittelulle. Kiinnostus syyttäjän työtä kohtaan riittää harjoitteluhakemuksen perusteeksi. Mahdollisen harjoittelun jälkeen ura Syyttäjälaitoksessa alkaa yleensä määräaikaisena apulaissyyttäjänä. Kaikki uudet syyttäjät perehdytetään työhön Syyttäjälaitoksen järjestämällä koulutusohjelmalla.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Johtavan syyttäjän on oltava lain mukaan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaneita, ja heillä on oltava tehtävän hoitamiseen tarvittava taito.

Mediaanipalkka

5500 €/kk

Yksityinen sektori

5871 €/kk

Julkinen sektori

5064 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut