Tarkastusinsinööri, kone- ja metallituoteteollisuus

Ammatit Julkaistu

Tarkastusinsinööri on koneinsinööri, joka vastaa koneiden ja metallituotteiden tarkastuksesta ja laitteiden koekäytöistä. Tarkastusinsinöörit työskentelevät tyypillisesti kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä. Ammatissa on osattava soveltaa konetekniikan teoriaa sekä hallittava erilaiset normit ja määräykset. Työ edellyttää järjestelmällistä, tarkkaa ja täsmällistä työotetta sekä yhteistyötaitoja.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset kuten konepajat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Tarkastusinsinööri, kone- ja metallituoteteollisuus

Tarkastusinsinöörin on tunnettava hyvin oman alansa tekniikka. Työ edellyttää kykyä soveltaa teknistä tietoa käytäntöön.

Ammatissa tarvitaan suunnittelu- ja organisointitaitoja sekä johtamistaitoja.

Tarkastusinsinöörin on tunnettava työtä säätelevät määräykset, normit ja sopimukset.

Työ edellyttää järjestelmällistä, tarkkaa ja täsmällistä työotetta.

Tarkastusinsinöörin on kyettävä sekä itsenäiseen työskentelyyn että ryhmätyöskentelyyn. Yhteistyötaidot ovat tarpeen.

Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen on tärkeää.

Ammatissa tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja joustavuutta.

Kielitaito ja myös kulttuurien tuntemus ovat tarpeen varsinkin vientitehtävissä.

Kone- ja metallitekniikan kehitystä on seurattava jatkuvasti.

Vastuullinen työ edellyttää hyvää paineensietokykyä.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi konetekniikkaan tai ajoneuvo- ja kuljetustekniikkaan suuntautuen. 

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri tai alemman korkeakoulututkinnon tekniikan kandidaatti. Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi konetekniikkaan suuntautuen. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4290 €/kk

Yksityinen sektori

4286 €/kk

Julkinen sektori

4482 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat