Tekninen eristäjä

Ammatit Julkaistu

Tekninen eristäjä tekee putkistojen ja laitteistojen lämpö-, kosteus- ja äänieristyksiä teollisuuden tuotantolaitoksissa tai kiinteistöissä. Työpaikkoja on LVI-alan yrityksissä. Ammatissa yhdistyy kone- ja metallitekniikan sekä talotekniikan osaaminen. Teknisen osaamisen lisäksi ammatissa tarvitaan huolellisuutta, vastuullisuutta ja yhteistyötaitoja.

LVI-alan yritykset. Kone- ja metallituoteteollisuus.

Selaa avoimia työpaikkoja: Tekninen eristäjä

Teknisen eristäjän on tunnettava LVI-alan eristämistä (taloteknistä eristämistä) tai teollisuuseristämistä. Tekninen eristäjä voi olla erikoistunut kylmäeristämiseen, äänen eristämiseen, laivaeristämiseen tai korkealämpöeristämiseen. Ammatissa on hallittava sekä metallialan töitä, esimerkiksi ohutlevytöitä, että talotekniikkaa.

Ammatissa tarvitaan kädentaitoja. Työssä on hallittava tarvittavat työvälineet, koneet, laitteet ja työmenetelmät. Teknisen eristäjän on hallittava mittaustekniikat sekä osattava lukea työpiirustuksia ja työohjeita. Työ on kyettävä suorittamaan taloudellisesti.

Ammatissa on kyettävä työskentelemään sekä itsenäisesti että työryhmän jäsenenä. Asiakaspalvelutaidot ovat tarpeen. Huolellisuus ja vastuullisuus ovat työssä tarpeen, samoin ongelmanratkaisutaidot. Työ edellyttää työturvallisuusmääräysten tuntemista ja noudattamista. 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa talotekniikan perustutkinnon (tekninen eristäjä).  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös talotekniikan ammattitutkinto (tekninen eristäjä (AT)) ja erikoisammattitutkinto (rakennuspeltiseppämestari (EAT)). 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.  

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä tulityökortti. Tulitöitä ovat esimerkiksi hitsaus- ja hiontatyöt.

Mediaanipalkka

3252 €/kk

Yksityinen sektori

3252 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto